Προκηρύξεις / Διακηρύξεις Επιμελητηρίου Λασιθίου

02/09/2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Αποκλειστικού μισθωμένου εξυπηρετητή για το διαδίκτυο (dedicated web server) για 1 έτος με τη μορφή Hardware/Software as a service (HaaS/SaaS)

24/07/2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια δύο πλήρων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Επιμελητήριο Λασιθίου (επανάληψη)

13/06/2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια δύο πλήρων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Επιμελητήριο Λασιθίου

Π22/05/2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή Υπηρεσιών Ελεγκτικής Εταιρείας για έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του 2018 του Επιμελητηρίου Λασιθίου.

23/04/2019 GO BRAND Στελέχωση και λειτουργία γραφείου ενημέρωσης  (Παραδοτέο 4.2.3)

28/03/2019 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου Στελέχωση και λειτουργία γραφείου ενημέρωσης στην περιοχή ευθύνης του Επιμελητηρίου Λασιθίου στα πλαίσια του έργου Go_Brand

18/02/2019 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου Στελέχωση και λειτουργία γραφείου ενημέρωσης στην περιοχή ευθύνης του Επιμελητηρίου Λασιθίου στα πλαίσια του έργου Go_Brand

13/02/2019 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αγορά δυκτιακού εξοπλισμού – Office – Εκτυπωτή

03/01/2019 – Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προσφορά – συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων – λαμπτήρες – προβολείς

03/01/2019 – Πρόσκληση προσφοράς – έπιπλα και καρέκλες

19-11-2018 – ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ BRANDING

31/10/2018 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου

29/10/2018 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συντήρηση και επισκευή επιμελητηριακού κτιρίου εξωτ. ελαιοχρωματισμοι (επαναληψη)

26/10/2018 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Κλιματισμός / Εξαερισμός

19/10/2018 – Προσφορά Πινάκα 3 πρόταση χρωμάτων και γνώμη αρχιτεκτονικης επιτροπής για ελαιοχρωματισμούς εξωτερικών χώρων

19/10/2018 – Ανακαίνιση WC κοινού Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

19/10/2018 – Ανακαίνιση με ίδια μέσα ισόγειας αίθουσας Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

15/10/2018 – Πρόσκληση προσφοράς τηλέφωνα (επανάληψη)

15/10/2018 – Πρόσκληση προσφοράς tv-δορυφορικά πυρασφάλεια (επανάληψη)

15/10/2018 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (επανάληψη) : Η/Μ εγκαταστάσεις της ισόγειας αίθουσας του Επιμελητηρίου (μικρ. εγκατάσταση – κλιματισμός),

28/9/2018 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συντήρηση και επισκευή επιμελητηριακού κτιρίου

27/9/2018 – Πρόσκληση προσφοράς tv-δορυφορικά πυρασφάλεια

27/9/2018 – Πρόσκληση προσφοράς μικροφωνική κλιματισμός

27/9/2018 – Πρόσκληση προσφοράς τηλέφωνα φορητός η/υ οθόνες

13/09/2018 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου δημιουργίας 20 κλαδικών video σχετιζόμενα με τα 10 δημιουργούμενα cluster προϊόντων ή/και υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου Go_Brand