Συμβάσεις ΕΤΑΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΕΤ.ΕΠ.Α ΛΑΣΙΘΙΟΥ

  1. Σύμβαση παροχής υπηρεσίας (2/7/2018)
  2. Σύμβαση παροχής υπηρεσίας (30/7/2018)
  3. Σύμβαση παροχής υπηρεσίας (24/12/2018)
  4. Σύμβαση παροχής υπηρεσίας (12/03/2019)
  5. Σύμβαση παροχής υπηρεσίας (25/03/2019)
  6. Σύμβαση παροχής υπηρεσίας (7/5/2019)
  7. Σύμβαση παροχής υπηρεσίας (28/6/2019)
  8. Σύμβαση παροχής υπηρεσίας (06/10/2019)
  9. Σύμβαση παροχής υπηρεσίας (01/04/2020)

Skip to content