Η γνώμη σας μετράει…

strategyΣταθερός στόχος του Επιμελητηρίου Λασιθίου  είναι η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και η ανάπτυξη νέων με στόχο την μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη υποστήριξη των ΜΜΕ.

Για το λόγο αυτό, σας ζητάμε να αφιερώσετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας συμπληρώνοντας το επισυναπτόμενο έντυπο και αποστέλλοντας το στο fax: 28410 23831 ή στο email: douloufakis@epimlas.gr.

Οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις σας θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε και να εκσυγχρονίσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας.

[prettyfilelink size=”42 kB” src=”https://www.epimlas.gr/cms/wp-content/uploads/questionaire-lcci.doc” type=”doc”]Ερωτηματολόγιο σε μορφή Microsoft Word[/prettyfilelink] [prettyfilelink size=”60 kB” src=”https://www.epimlas.gr/cms/wp-content/uploads/questionaire-lcci.pdf” type=”pdf”]Ερωτηματολόγιο σε μορφή Adobe Acrobat[/prettyfilelink]