Εξυπηρέτηση από μακριά

Το Επιμελητήριο Λασιθίου στο πλαίσιο λήψης και εφαρμογής έκτακτων προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης και εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, παρακαλεί τα μέλη του να μην προσέρχονται στις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου, παρά μόνο για τις απολύτως αναγκαίες και επείγουσες υποθέσεις του.

Για κάθε θέμα που αφορά Μητρώο, ΓΕΜΗ, Ειδικά Μητρώα, Εξαγωγές, Συνδρομές, Έκδοση Πιστοποιητικών κλπ, (και δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί από το e-επιμελητήριο), μπορεί να αποστέλλεται email στο support@epimlas.gr.  Σε περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνούν στο 2841022231 και ακολουθώντας το voice menu να απευθύνονται στο τμήμα που τους ενδιαφέρει:

  • 9 για επικοινωνία στα αγγλικά
  • 1 για το τμήμα Μητρώου/ΓΕΜΗ/ΥΜΣ/Συνδρομών κλπ
  • 2 για το λογιστήριο του Επιμελητηρίου (όχι για συνδρομές)
  • 3 για τη γραμματεία
  • 4 για το γραφείο ειδικού συνεργάτη (ενημέρωση ευρωπαϊκών προγραμμάτων κλπ)
  • 5 για το γραφείο διεύθυνσης
  • 6 για το γραφείο προέδρου

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ξεκίνησε η νέα πλατφόρμα e-επιμελητήριο μέσω της οποίας τα μέλη μας μπορούν σε πρώτη φάση να κάνουν προεγγραφή, εγγραφή και έκδοση πιστοποιητικών online.

Skip to content