Διοίκηση

Boardtable

Το Επιμελητήριο Λασιθίου διοικείται από συμβούλιο 21 μελών που εκλέγονται κάθε 4 χρόνια.  Η 5μελής Διοικητική Επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο, τον Α και Β αντιπρόεδρο, τον οικονομικό επόπτη για τον γενικό γραμματέα.

Διοικητική Επιτροπή Επιμελητηρίου Λασιθίου

Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο Στοιχεία επικοινωνίας
Πρόεδρος Θωμάς Χαριτάκης president@epimlas.gr
Α’ Αντιπρόεδρος Αναστασία Πλακάκη plakakis@gmail.com
Β’ Αντιπρόεδρος Γεώργιος Γιακουμάκης giakoumakisgeo82@gmail.com
Οικ. Επόπτης Γεώργιος Ψυλλάκης psillakisgeorge@gmail.com
Γεν. Γραμματέας Μιχαήλ Πλακογιαννάκης gchatzakis@gmail.com
Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων Γεώργιος Χατζάκης mikeplakogiannakis@hotmail.com
Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων Κων/νος Λουλάς loulask@otenet.gr

Διοικητικό Συμβούλιο Επιμελητηρίου Λασιθίου

Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο Στοιχεία επικοινωνίας
Πρόεδρος Θωμάς Χαριτάκης president@epimlas.gr
Α’ Αντιπρόεδρος Αναστασία Πλακάκη plakakis@gmail.com
Β’ Αντιπρόεδρος Γεώργιος Γιακουμάκης giakoumakisgeo82@gmail.com
Οικ. Επόπτης Γεώργιος Ψυλλάκης psillakisgeorge@gmail.com
Γεν. Γραμματέας Μιχαήλ Πλακογιαννάκης gchatzakis@gmail.com
Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων Γεώργιος Χατζάκης mikeplakogiannakis@hotmail.com
Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων Κων/νος Λουλάς loulask@otenet.gr
Μέλος Νικόλαος Αλεξανδράκης emporio7@otenet.gr
Μέλος Κων/νος Γρηγοράκης grikonstantin@yahoo.gr
Μέλος Κων/νος Ζαχαριάς skccourier@gmail.com
Μέλος Κων/νος Καναβάκης kostaskanabakis@gmail.com
Μέλος Μαρία Καφετζάκη nimfesvillas@gmail.com
Μέλος Ιωάννης Κεντριανάκης ikentrianakis@gmail.com
Μέλος Χαράλαμπος Λαμπράκης Mpampis.cool@yahoo.gr
Μέλος Νικόλαος Μακρυνάκης gimani@otenet.gr
Μέλος Ιωάννης Μαρίνος marinos@europlan.gr
Μέλος Γεώργιος Μαρκάκης pitatourigakarnagio@gmail.com
Μέλος Μαρία Μαυρικάκη eloundamarket@yahoo.gr
Μέλος Γεώργιος Νερατζούλης
Μέλος Μιχαήλ Παπαδάκης Michalis.papadakis77@gmail.com
Μέλος Ευαγγελία Χριστάκη litsachristi@hotmail.com