Επικοινωνία

Που θα μας βρείτε…

Κεντρικά γραφεία (Άγιος Νικόλαος)

Γενικά θέματα ενημέρωσης: info@epimlas.gr
Αιτήματα (μόνο): support@epimlas.gr
Τηλ.: 2841022231 ώρες κοινού 08:00 – 15:00
Γραφείο Ιεράπετρας (μόνο Παρασκευή)
Τηλ.: 2842022092 ώρες λειτ. 09:30 – 12:30
Γραφείο Σητείας (Δεν λειτουργεί προς το παρόν)
Τηλ.: 2843020540 ώρες λειτ. 09:30 – 12:30