Προτάσεις της ΟΒΥΕ επί του Σ/Ν «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις»

0

Η ΟΒΥΕ στο πλαίσιο της διαβούλευσης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων σχετικά με τo Σ/Ν για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, απέστειλε χθες 2/12/2020, επιστολή στην Υπουργό Παιδείας με παρατηρήσεις και προτάσεις, επί του Σ/Ν: “Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις”.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΥΠΟΥΡΓΟ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΣΧ.ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΓ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Share.
Skip to content