Συντάκτης: LCCI

Κοινοποίηση ερωτηματολογίου για τους υπόχρεους της περ. ε, παρ.1 του άρθ.6 του ν.4557/18 Προς ενημέρωση των μελών μας : Λογιστών, μεσιτών και εμπορων μεγαλης αξιας.Εφόσον επιθυμειτε συμπληρωστε το δεύτερο σκέλος του επισυναπτόμενου ερωτηματολογίου.Το αποστέλετε έως 16/10/2023 στην διεύθυνση p.tsoni@aade.gr Με την υπ΄ αριθμ. 100606 ΕΞ 2022/14.7.2022 (Β΄ 3571) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών (επισυνάπτεται) συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας για την εκτίμηση κλαδικού κινδύνου του μη χρηματοπιστωτικού τομέα με σκοπό την επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας. Για την εν λόγω επικαιροποίηση απαιτούνται ποιοτικά και ποσοτικά…

Read More

(Ενημέρωση από την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ιαπωνία) Στις 2 Οκτωβρίου, η ιαπωνική εταιρεία Kafeine G.K. θα εγκαινιάσει την ψηφιακή πλατφόρμα με την ονομασία VinoSource. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα είναι αφιερωμένη και προορίζεται για τους Ιάπωνες εισαγωγείς. Θα τους επιτρέπει να εντοπίζουν κρασιά που δεν εισάγονται στην Ιαπωνία και τα οποία ανταποκρίνονται στις τρέχουσες ανάγκες τους, χρησιμοποιώντας ένα σύνολο δεκαπέντε κριτηρίων αναζήτησης. Οι εξαγωγείς οίνων μπορούν επίσης να συνδεθούν δωρεάν, εάν επιθυμούν να καταχωρίσουν τα κρασία τους στο VinoSource. Να σημειωθεί ότι, για να είναι επιλέξιμοι οι οίνοι αυτοί δεν πρέπει να εισάγονται στην Ιαπωνία. Επισυνάπτεται μια σύντομη παρουσίαση του VinoSource.…

Read More