Συντάκτης: manolis

Στον επίσημο κεντρικό ιστότοπο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στην ειδική ιστοσελίδα για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν όλες τις σχετικές με αυτές πληροφορίες. Η ιστοσελίδα, όπως υπενθυμίζει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είναι προσβάσιμη σε αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς, σε επιχειρήσεις, σε θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς και γενικότερα σε κάθε ενδιαφερόμενο και αποτελεί το βασικό κανάλι για την επικοινωνία και την προβολή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις στη χώρα μας.

Read More

Mικρότερο έλλειμμα σε ταμειακή βάση κατέγραψε ο προϋπολογισμός το 2021. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το έλλειμμα της κεντρικής διοίκησης περιορίστηκε το 2021 στα 15,8 δισ. ευρώ, έναντι 24,1 δισ. ευρώ το 2020. Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 47, 614 δισ. ευρώ, από 42.327 δισ. το 2020. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 64,283 δισ. ευρώ από 62,936 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2020. Το πρωτογενές έλλειμμα περιορίστηκε στα 9,8 δισ. ευρώ έναντι 17,8 δισ. ευρώ το 2020.

Read More

Με την Εγκύκλιο αριθ. 2006/2022, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, παρέχει στους φορολογούμενους οδηγίες για να ρυθμίσουν οφειλές, βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) που δημιουργήθηκαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Αφορά οφειλέτες με αρρύθμιστες οφειλές, βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ/Ελεγκτικά Κέντρα από 1.3.2020 έως 31.7.2021. Αναλυτικά η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ

Read More

Η Μεγάλη Βρετανία αποχώρησε από την ΕΕ και ως εκ τούτου υπάρχουν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις θα διαθέτουν τα προϊόντα τους στην συγκεκριμένη αγορά. Η σήμανση UKCA (UK Conformity Assessed) αποτελεί την νέα σήμανση για προϊόντα που θα εξάγονται στην Μεγάλη Βρετανία (Αγγλία, Ουαλία και Σκωτία). Η σήμανση καλύπτει τα περισσότερα προϊόντα που απαιτούσαν προηγουμένως τη σήμανση CE και, όπως το σήμα CE, αποδεικνύει ότι τα προϊόντα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις. Οι ελληνικές εταιρείες θα πρέπει να είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν τη σήμανση UKCA από την 1η Ιανουαρίου 2023 για τα περισσότερα προϊόντα, αν…

Read More

Oι νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως στον τομέα της τεχνολογίας, οι λεγόμενες startup, άρχισαν να λαμβάνουν μεγάλη δημοσιότητα από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. Αφενός η οικονομική κρίση οδήγησε στη συρρίκνωση ή στην κατάρρευση πολλών παραδοσιακών επιχειρήσεων στη χώρα και άφησε πολλούς Έλληνες να αναζητούν νέες επιλογές απασχόλησης. Από την άλλη, οι τεχνολογικές αλλαγές επηρέαζαν καταλυτικά ολοένα και περισσότερες αγορές διεθνώς και παρουσίαζαν μια σειρά από σημαντικές ευκαιρίες. Οι μεγάλες ιστορίες επιτυχίας επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο που “άρχισαν από ένα γκαράζ” και γιγαντώθηκαν γρήγορα, όπως η Google, διαμόρφωσαν όχι μόνο ένα επιχειρηματικό περιβάλλον αλλά μια ευρύτερη κουλτούρα, ένα “οικοσύστημα”.…

Read More

Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνει την έναρξη υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, για τη 2η Φάση 2021 του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) επιχειρήσεων» τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022. Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 608/26-3-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 1222/30-3-2021) Σημειώνεται ότι υποβάλλονται μόνο τα παραστατικά της συγκεκριμένης περιόδου επιλεξιμότητας δαπανών για χρηματοδότηση (από 1-7-2021 έως και 31-12-2021) και δεν δύναται να υποβληθούν παραστατικά της 1ης Φάσης Χρηματοδότησης στην περίοδο της παρούσας Φάσης (2ης)

Read More

Εκδήλωση της Περιφέρειας Κρήτης, με θέμα: «Υγειονομική Κρίση του Covid-19 και οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Απειλές και Προκλήσεις». Σε αυτή θα παρουσιαστούν συμπεράσματα πανελλαδικής έρευνας του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ κι ενδιάμεσων συμπερασμάτων σχετικής έρευνας της Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με το ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. για τις επιχειρήσεις τις Κρήτης. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την προσεχή Τετάρτη, 26/01/2022 και ώρα 18:30, στην Πειραματική Σκηνή του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου, ενώ θα μεταδοθεί και ζωντανά στο Κανάλι YouTube της Περιφέρειας Κρήτης, για όσους αδυνατούν να παραστούν για οποιονδήποτε λόγο. Agenda

Read More

Για τροποποίηση καταστατικού Ι.Κ.Ε. απαιτείται υποχρεωτικά η αυξημένη πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων και για τροποποίηση καταστατικού προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε, Ε.Ε.) απαιτείται υποχρεωτικά ομοφωνία. Αριθμ. 143195 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 6442/31.12.2021Πρότυπες πράξεις τροποποίησης καταστατικού Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. – Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 73557/1.7.2021 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 3047) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝαποφασίζει: Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 73557/2021 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Πρότυπες πράξεις τροποποίησης καταστατικού Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε.” σε ότι αφορά την διάρκεια της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) και την προσθήκη του Αριθμού…

Read More