Διακήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού 3289/08-09-2014

0

Ενημερώνουμε τα μέλη σας αναφορικά με Διακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη Συμφερότερη Προσφορά για την επιλογή Αναδόχου για την Κατάρτιση Μελετών Σκοπιμότητας για τις ανάγκες του έργου «Καινοτόμα Κεραμικά Υλικά (Novel Ceramic Materials)» (κωδ. 11ΣΥΝ_5_757) που υλοποιείται στο πλαίσιο των Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» & Περιφερειών σε Μετάβαση Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία 2011» (κωδ ΕΛΚΕ 4850).

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η Κατάρτιση Μελετών Σκοπιμότητας για:
1. Παραγωγή μεγάλης κλίμακας σε κεραμικά υλικά με χρήση μεταλλουργικών κονιών 2. Παραγωγή μεγάλης κλίμακας σε καινοτόμα πυρίμαχα υλικά 3.Παραγωγή μεγάλης κλίμακας σε καινοτόμα σύνθετα υλικά 4. Παραγωγή μεγάλης κλίμακας σε καινοτόμους θερμομονωτικούς οπτόπλινθους με κυψελωτή δομή.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 50.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α (23%), ενώ αναλυτικά στοιχεία της οποίας μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.teilar.gr/prokirixeis_detail.php?pid=581

Share.