ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 12/2017

0

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, ύστερα από την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο στην 48η/23.12.2015 συνεδρίασή του (Θέμα 18ο – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ), με ΑΔΑ: Ω9ΤΚ469064-ΚΣΑ

[prettyfilelink size=”46 KB” src=”https://www.epimlas.gr/cms/wp-content/uploads/ΠΕΡΙΛΗΨΗ-4_2017-ΓΡΑΦΙΚΗ_ΥΛΗ.doc” type=”doc”]ΠΕΡΙΛΗΨΗ 4_2017 ΓΡΑΦΙΚΗ_ΥΛΗ[/prettyfilelink]
Share.