ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ

0

Σχετική περίληψη της υπ’αριθμ. 26/2017 διακήρυξης του συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Ράμματα» για τις ανάγκες των Π.Ε.Δ.Υ. Μονάδων Υγείας & Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2015 για ένα χρόνο, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων ενός ευρώ και δέκα λεπτών (40.001,10€) με Φ.Π.Α.

[prettyfilelink size=”291 KB” src=”https://www.epimlas.gr/cms/wp-content/uploads/2.ANAΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_-26-_2017_ΡΑΜΜΑΤΑ-ΓΙΑ-ΚΥΜΥ-4ης-ΥΠΕ.pdf” type=”pdf”]2.ANAΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_ 26 _2017_ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΥ&ΜΥ 4ης ΥΠΕ[/prettyfilelink]
Share.