Εξωτερικό Εμπόριο της Ελλάδος – Α΄ εξάμηνο 2012

0

Κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2012 (εξάμηνο) οι ελληνικές εξαγωγές (χωρίς πετρελαιοειδή) παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 7,09% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011 και ανήλθαν σε 8,4 δις Ευρώ. Οι ελληνικές εισαγωγές (χωρίς πετρελαιοειδή) σημείωσαν πτώση της τάξεως του 9,81% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011 και ανήλθαν σε 15,2 δις Ευρώ.

Στο συνημμένο αρχείο περιλαμβάνονται στοιχεία ανά χώρα (βάσει εξαγωγών), ανά προϊόν (SITC 2) και ανά ήπειρο και περιοχή.

Εξωτερικό Εμπόριο της Ελλάδος – Ιαν.-Ιούνιος 2012

[prettyfilelink size=”” src=”http://agora.mfa.gr/appdata/documents/agora_semester.pdf” type=”pdf”]Εξωτερικό Εμπόριο της Ελλάδος – Ιαν.-Ιούνιος 2012[/prettyfilelink]
Share.