Συνεργασία Πανεπιστημίου Κρήτης και Blueberry

0

Συνεργασία Πανεπιστημίου Κρήτης και Blueberry για παροχή υπηρεσιών Έρευνας Αγοράς και Δημοσκοπήσεων.
Ένα πρωτοποριακό και ουσιαστικό βήμα προς τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά.

Μια στρατηγική συνεργασία, που αναμένεται να προσδώσει σημαντικά οφέλη στην τοπική οικονομία, αλλά και στην κοινωνία, ξεκίνησε πριν από λίγες μέρες στον τόπο μας. Πρόκειται για τη συνεργασία αποκλειστικού χαρακτήρα μεταξύ της Μονάδας Ερευνών Κοινής Γνώμης της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και της εταιρίας Έρευνας Αγοράς, Blueberry, με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Έρευνας Αγοράς και Δημοσκοπήσεων.

Η συνεργασία αυτή έχει διπλή σημασία: αφενός, ανοίγει τον δρόμο ώστε να αξιοποιηθεί η σύγχρονη Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, μια μονάδα με εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας και σημαντική δυναμικότητα θέσεων και αφετέρου δημιουργεί προστιθέμενη αξία για την τοπική οικονομία,αφού καθιστά πλεόν τις σύγχρονες υπηρεσίεςΈρευνας Αγοράς και Δημοσκοπήσεων προσιτές για κάθε επιχείρηση, φορέα ή οργανισμό.

Η Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης θα λειτουργήσει υπό την επίβλεψη και την καθοδήγηση ειδικής Επιστημονικής Ομάδας με συμμετοχή καθηγητών από το Τμήμα Οικονομικών και το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, διασφαλίζοντας την αρτιότητα της μεθοδολογίας και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Την ομάδα συμπληρώνουν οι άνθρωποι της πρότυπης για τα δεδομένα του νησιού, Blueberry, δύο πρώην στελέχη από τον χώρο της Έρευνας Αγοράς και του Μάρκετινγκ, που φέρουν πολύτιμη εμπειρία και γνώση από την πραγματική αγορά.

Η Έρευνα Αγοράς αποτελεί διαχρονικά ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία επιχειρηματικής ανάπτυξης, προσφέροντας πολύτιμη πληροφόρηση και γνώση όσο αφορά στις συνθήκες που επικρατούν σε μια αγορά,τις ευκαιρίες ή τους κινδύνους που παρουσιάζονται,τη συμπεριφορά και τη στάση των καταναλωτών κτλ., γνώση που δεν μπορεί να αποκτηθεί με κανέναν άλλο τρόπο. Ειδικά στη σημερινή οικονομική συγκυρία, όπου οι συσχετισμοί αλλάζουν ταχύτατα και το ρίσκο δεν ευνοείται, η γνώση αυτή μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη λήψη ασφαλών, ενημερωμένων και ώριμων αποφάσεων.

Εξίσου σημαντική είναι η εφαρμογή των μεθόδων και των τεχνικών της έρευνας για την αποτύπωση της κοινής γνώμης, είτε με σκοπό την έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση του κοινού και την ενθάρρυνση του πολιτικού διαλόγου, είτε με σκοπό τη χάραξη κοινωνικής πολιτικής από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.Ευχή όλων είναι η πρωτοβουλία αυτή να αποτελέσει παράδειγμα ώστε να δημιουργηθούν κι άλλες γέφυρες γόνιμης συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας, που είναι τόσο αναγκαίες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της οικονομίας γενικότερα.

Για περισσότερες πληροφορίες:
T: 2831400219 | 6974845469 | 6932626291
E-mail: hello@blueberrymarketing.gr| poprun@econ.soc.uoc.gr
URLs: www.soc.uoc.gr/poprun| www.blueberrymarketing.gr

Share.