“Όλοι Μαζί” : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

0

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» υλοποιεί την Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤΟΠΣΑ) της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και υλοποιείται στην περιοχή των Δήμων Ιεράπετρας και Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

  1. ΑΝΕΡΓΟΥΣ, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην σελίδα 4 της σχετικής πρόσκλησης.
  2. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην σελίδα 5.
  3. ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην σελίδα 4-5.

 

Να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην πράξη.
«ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Περισσότερες πληροφορίες εδώ και στη σχετική ιστοσελίδα.

Share.