Χρήστος Σταϊκούρας για μικροχρηματοδοτήσεις: Ποιοι θα πάρουν τα δάνεια των 25.000 ευρώ

0

Πηγή: nextdeal.gr

Για τα πλεονεκτήματα του νέου εργαλείου ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων που προωθεί η κυβέρνηση, και αφορά τις μικροχρηματοδοτήσεις, μίλησε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, κατά τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής.

“Με το παρόν Σχέδιο Νόμου, για τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου χορήγησης μικροπιστώσεων, προσφέρεται ένα ακόμη εργαλείο ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων, κυρίως των μικρών επιχειρήσεων” τόνισε. Σύμφωνα με τον Υπουργό. πρόκειται για “ένα εργαλείο που έρχεται να καλύψει το χρηματοδοτικό κενό το οποίο υπάρχει στην επιχειρηματική δραστηριότητα και πλήττει, κυρίως, όσους βρίσκονται στο ξεκίνημα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το υπό συζήτηση πλαίσιο έχει βασιστεί στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Καλής Πρακτικής για την Παροχή Μικροπιστώσεων”.

Όπως είπε, παρέχει τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίου έως 25.000 ευρώ, και απευθύνεται:

  • στις πολύ μικρές επιχειρήσεις,
  • στα φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών επιχειρήσεων,
  • στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα,
  • σε φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας,
  • σε άτομα που θέλουν να εκπαιδευτούν ώστε να μπουν στον χώρο εργασίας,
  • σε άτομα τα οποία ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Με το υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου θεσπίζονται κανόνες που αφορούν:

  • την ανάληψη, άσκηση και εποπτεία της δραστηριότητας χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων,
  • τη διαφάνεια των όρων και τις απαιτήσεις ενημέρωσης σχετικά με τις δραστηριότητες χορήγησής τους και
  • τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δικαιούχων και των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων.

Ειδικότερα:

Προβλέπεται η σύσταση ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων και θεσπίζεται πλαίσιο αδειοδότησης και εποπτείας τους από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Ιδρύονται φορείς μικροχρηματοδοτήσεων που λειτουργούν με τη μορφή κεφαλαιουχικής ή αστικής εταιρείας αποκλειστικού σκοπού.
Πρόσωπα που υπάγονται στο δημόσιο τομέα μπορούν να συμμετέχουν στις εν λόγω εταιρείες, με ποσοστό όμως που δεν υπερβαίνει το 60% του κεφαλαίου της εταιρείας.
Απαιτείται ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο από τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων κατά τη στιγμή της αδειοδότησης, που ανέρχεται στις 250.000 ευρώ.
Καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους, τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων υποχρεούνται να διατηρούν ίδια κεφάλαια τουλάχιστον ίσα με το αρχικό κεφάλαιο.
Προβλέπεται έλεγχος καταλληλότητας των προσώπων που κατέχουν ειδική συμμετοχή και που ασκούν τον έλεγχο του ιδρύματος μικροχρηματοδοτήσεων.

Περισσότερα εδώ

Share.