Υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων από το Επιμελητήριο Λασιθίου

0

Το Επιμελητήριο Λασιθίου ανακοινώνει την διενέργεια εκπαιδευτικών αυτοχρηματοδοτούμενων σεμιναρίων στα παρακάτω θεματικά αντικείμενα:
1. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων (ΕΦΕΤ): διάρκεια 8 ώρες (δύο 4ωρα απογεύματα) / κόστος συμμετοχής 80€ ανά συμμετέχοντα (50€ για το σεμινάριο + 30€ για το παράβολο του ΕΦΕΤ)
2. ISO 24000 -2019: διάρκεια 10 ώρες (δύο 5ωρα απογεύματα) / κόστος συμμετοχής 20€ ανά συμμετέχοντα
3. Τουριστική Ορολογία: διάρκεια 50 ώρες / κόστος συμμετοχής 200€ ανά συμμετέχοντα (διεξάγεται σε συνεργασία με το εργατικό κέντρο αγίου Νικολάου)
Τα σεμινάρια 1 και 2 πρόκειται να υλοποιηθούν άμεσα μόλις συγκεντρωθεί ο ελάχιστος αριθμός ατόμων για την διενέργεια τους, ενώ το σεμινάριο 3 με την λήξη της τρέχουσας τουριστικής περιόδου. Με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στους συμμετέχοντες δίδεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Δηλώσεις συμμετοχής κατατίθενται τηλεφωνικώς στα γραφεία του Επιμελητηρίου Λασιθίου στο 2841022231 εσωτ.1 (κο Τζανόπουλο) ενώ η επιβεβαίωση της συμμετοχής θα γίνεται μετά την κατάθεση του κόστους του εκάστοτε σεμιναρίου σε λογαριασμό του Επιμελητηρίου Λασιθίου. Πληροφορίες επίσης παρέχονται στην ιστοσελίδα: www.epimlas.gr.

Αναλυτικές πληροφορίες:
1. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων (ΕΦΕΤ)
Πιστοποιημένα προγράμματα υποχρεωτικής κατάρτισης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων αρμοδιότητας ΕΦΕΤ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οποιονδήποτε έρχεται σε επαφή με τρόφιμα με οποιονδήποτε τρόπο. Το άτομο αυτό χαρακτηρίζεται ως “απλός χειριστής τροφίμων”. Σκοπός του προγράμματος, είναι να εκπαιδεύσει τον καταρτιζόμενο σε θέματα στοιχειώδους υγιεινής των τροφίμων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και αρχές του HACCP που σχετίζονται με την εφαρμογή του. Με την επιτυχή περάτωση κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος θα εκδίδονται προσωρινές βεβαιώσεις παρακολούθησης εκπαιδευτικού προγράμματος επιπέδου 1, οι οποίες δε θα αντικαθιστούν ούτε υποκαθιστούν την επίσημη βεβαίωση την οποία και θα εκδίδει ο ΕΦΕΤ και θα αποστέλλει απευθείας στους δικαιούχους μετά από την επιτυχή περάτωση προβλεπόμενης δοκιμασίας (εξετάσεις). Οι εξετάσεις, σύμφωνα με την 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007 (www.efet.gr/images/efet_res/docs/manual1.pdf ) θα γίνονται σε χρόνο και σημεία που καθορίζονται από τον ΕΦΕΤ.
Εκπαιδευτές: Όπως ορίζεται στην υπ’ αριθμ. ΥΑ 14708/2007 (Μητρώο Εκπαιδευτών ΕΦΕΤ) οι Εκπαιδευτές που θα διδάξουν θα αντληθούν από τα Μητρώα Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ. Τα τμήματα θα αποτελούνται από 25-30 άτομα.
2. ISO 24000 -2019
• Παρουσίαση Προτύπου ISO 22000
• Ανάλυση HACCP και διαφορών με το ISO 22000
• Αναγνώριση προαπαιτούμενων (PRP’s)
• Ανάλυση κινδύνων τροφίμων (HA) (Μικροβιολογικοί, φυσικοί, χημικοί)
• Παρακολούθηση κρίσιμων σημείων ελέγχου (CCP)
• Διαδικασία οργάνωσης επιχείρησης σύμφωνα με το Πρότυπο
• Διατήρηση και έλεγχος αρχείων τεκμηρίωσης
• Επαλήθευση συστήματος
• Παρουσίαση οργάνων παρακολούθησης HACCP (Laser-ακίδας Θερμομετρα, swab test, ph strips κ.α.)
• Μελέτες περιπτώσεων πραγματικών CCP και διαχείρισης αποκλίσεων
• Διαχείριση επιθεώρησης όλων των τμημάτων
3. Τουριστική Ορολογία
Τα προτεινόμενα προγράμματα είναι:
1. Σεμινάρια Αγγλικής Γλώσσας-Τουριστική ορολογία.
2. Σεμινάρια Ρώσικης Γλώσσας- Τουριστική ορολογία.
3. Σεμινάρια Γαλλικής Γλώσσας -Τουριστική ορολογία.
4. Σεμινάρια Ισπανικής Γλώσσας- Τουριστική ορολογία.
5. Σεμινάρια Γερμανικής Γλώσσας- Τουριστική ορολογία.
6. Σεμινάρια Ιταλικής Γλώσσας-Τουριστική ορολογία.

Δυνατότητα απόκτηση Αναγνωρισμένου πτυχίου.(Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται το κόστος της πιστοποίησης).
Διαχωρισμός επιπέδων σε αρχάριους και προχωρημένους.
Χορήγηση Βεβαιώσεων Παρακολούθησης των Σεμιναρίων σε κάθε καταρτιζόμενο.
Διάθεση εκπαιδευτικού υλικού.


Εκ μέρους του Επιμελητηρίου Λασιθίου
O Πρόεδρος,
Θωμάς Χαριτάκης

Αίτηση

Share.