Σημαντική ενημέρωση απο το Επιμελητηριο Λασιθίου

0

Το Επιμελητήριο Λασιθίου ενημερώνει τους εγγεγραμμένους στο ΓΕΜΗ που δεν έχουν εξοφλήσει το τέλος τήρησης μερίδας, όπως το καταβάλλουν μέσα στις προθεσμίες, που ορίζει η ΚΥΑ 79752/30-12-2014 (ΦΕΚ Β’ 2623/31 -12-2014), δηλαδή εντός της κάθε ετήσιας χρήσης.

Σε περίπτωση που κάποιος υπόχρεος δεν το καταβάλλει μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες και δεν έχει διαγραφεί από το Γ.Ε.ΜΗ., το εν λόγω τέλος (σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ), αποστέλλεται, από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου, στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). Καταληκτική προθεσμία έως  30-10-2020. 

Η διαδικασία βεβαίωσής των, θα αρχίσει από την 15/11/2020 [σύμφωνα με τις κείμενες Διατάξεις και την απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ αριθμ.Α.1197/2019 (ΦΕΚ 1911/Β/28-05-2019)]. Η παραπάνω ενημέρωση εμφανίζεται και στην μερίδα του κάθε εγγεγραμμένου στο ΓΕΜΗ στον σύνδεσμο https://www.businessregistry.gr/welcome/loginForm και  κάνει σύνδεση με τους προσωπικούς του κωδικούς.

Share.