Πώς επηρεάζεται η επιχείρησή σας από την εφαρμογή της τεχνολογίας στη Φορολογική Διοίκηση (e-Βιβλία, e-Τιμολόγια);

0

EY Webcast σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ)
Ημερομηνία: Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020 | Ώρα Ελλάδος: 16:00-17:30

Η συμμετοχή στο webcast είναι δωρεάν. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης μπορείτε να υποβάλετε τις ερωτήσεις σας, οι οποίες θα απαντηθούν στο τέλος της συνεδρίας.

Εγγραφή εδώ

Οι Φορολογικές Διοικήσεις ανά τον κόσμο χρησιμοποιούν την τεχνολογία προκειμένου να αλλάξουν την προσέγγισή τους στην παρακολούθηση και είσπραξη των φόρων, να καταπολεμήσουν τη φοροδιαφυγή αλλά και να προχωρήσουν σε πιο στοχευμένες ενισχύσεις προς τις επιχειρήσεις. Για τις επιχειρήσεις, η κατανόηση των φορολογικών τους υποχρεώσεων και η προσαρμογή των συστημάτων και διαδικασιών τους, είναι κρίσιμοι παράγοντες για την επίτευξη της φορολογικής τους συμμόρφωσης. Οι επιχειρήσεις καλούνται να υιοθετήσουν νέες τεχνολογίες, να επανεξετάσουν υφιστάμενες διαδικασίες ενώ τα στελέχη τους καλούνται να αποκτήσουν νέες δεξιότητες προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις που δημιουργεί το νέο πλαίσιο.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, λαμβάνοντας υπόψη τη νέα πραγματικότητα, όπως διαμορφώθηκε εξαιτίας του COVID-19, ο ψηφιακός μετασχηματισμός όχι μόνο ήρθε πιο γρήγορα, αλλά είναι πλέον αναγκαίος τόσο για τη Φορολογική Διοίκηση όσο και για τις επιχειρήσεις. Το Υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχουν ήδη θέσει το πλαίσιο για την έναρξη της διαβίβασης δεδομένων των συναλλαγών των επιχειρήσεων στην πλατφόρμα myDATA, εντός του 2020, τη διασύνδεση των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών με το Taxis, αλλά και για την παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις προκειμένου να εκδίδουν e-τιμολόγια.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΥ σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), διοργανώνουν μια διαδικτυακή παρουσίαση (webcast), προκειμένου να βοηθήσουν τα στελέχη των επιχειρήσεων να εξοικειωθούν με τους όρους «e-βιβλία», «πλατφόρμα myDATA», «e-τιμολόγηση». Ακόμη, η ΕΥ θα παρουσιάσει τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί μια επιχείρηση, αλλά και πώς μπορεί έμπρακτα να υποστηρίξει έναν τέτοιο μετασχηματισμό.

Θέματα που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του webcast:

  • Τι είναι τα e-βιβλία, ποια δεδομένα θα πρέπει να διαβιβάζονται σε αυτά και με ποιο τρόπο; Τι αλλάζει στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων;
  • Τι αλλάζει στην e-τιμολόγηση και ποια κίνητρα παρέχονται στις επιχειρήσεις για να την υιοθετήσουν;
  • Πώς θα επηρεαστεί η επιχείρησή σας; Ποια είναι τα επόμενα βήματα;
Share.