Παρέμβαση της ΚΕΕΕ για τη νέα δράση του ΕΤΕΑΝ, «ΤΕΠΙΧ ­ Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»

0

Παρέμβαση πραγματοποίηση ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ μέσω υπομνήματός του στον Υπουργό Οικονομικών Κ. Ιωάννη Στουρνάρα και τον Υπουργό Ανάπτυξης Κ. Κ. Χατζηδάκη για τη νέα δράση του ΕΤΕΑΝ, «ΤΕΠΙΧ ­ Επιχειρηματική Επανεκκίνηση».  Παρακάτω παρατίθεται το πλήρες κείμενο του υπομνήματος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΠΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο πρόεδρος

Προς: Κ. Ιωάννη Στουρνάρα, Υπουργό Οικονομικών – Κ. Κ. Χατζηδάκη, Υπουργό Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

Κοινοποίηση:

Επιμελητήρια – μέλη ΚΕΕΕ

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2013

Κύριοι Υπουργοί,

Σε μία εποχή που η ρευστότητα των Τραπεζών δεν είναι καλή, το ΕΤΕΑΝ , σαν χρηματοδοτικός μηχανισμός στήριξης των ΜΜΕ, θα έπρεπε να διαδραματίσει εκ μέρους της Πολιτείας, αυτοδύναμο ρόλο στην προσπάθεια της ανάκαμψης και ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Αντ’ αυτού, και τα νέα και τα υφιστάμενα εργαλεία χρηματοδότησης του ΕΤΕΑΝ, ανετέθησαν διαχειριστικά στις Τράπεζες, οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τα δικά τους γνωστά κριτήρια.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η νέα δράση του ΕΤΕΑΝ, «ΤΕΠΙΧ ­ Επιχειρηματική Επανεκκίνηση», που υλοποιείται στο πλαίσιο προώθησης τη;’ επιχειρηματικότητας για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε δάνεια με ευνοϊκούς όρους. Για οποιοδήποτε ύψος δανεισμού, ακόμη και για δάνεια ύψους 15.000 ευρώ, οι Τράπεζες ζητούν ενυπόθηκες εγγυήσεις.

Αυτή η πολιτική ούτε αποτελεί διευκόλυνση πρόσβασης των επενδυτών στις πιστώσεις, ούτε προωθεί την επιχειρηματικότητα. Αποτελεί αναπαραγωγή του ίδιου αποτυχημένου μοντέλου, που επί πολλά χρόνια έχει στραγγαλίσει κάθε επενδυτική δραστηριότητα, αναγκάζοντας τους μικρούς επιχειρηματία; στην αδράνεια ή στο να καταφεύγουν στη χρήση καταναλωτικών δανείων μέσω καρτών, τα οποία μάλιστα στη Χώρα μας χορηγούνται με το υψηλότερο επιτόκιο της ευρωζώνης.

Κύριοι Υπουργοί,

Εδώ και τρία χρόνια, διανύουμε περίοδο διαρκούς ύφεσης, με κύρια θύματα τους μικρομεσαίου; επιχειρηματία; και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Πιστεύουμε ότι, εκτός από τα μέτρα της δημοσιονομικής εξυγίανσης, για να επέλθει ανάπτυξη, είναι απαραίτητο να λαμβάνονται και μέτρα που θα τονώνουν το οικονομικό κύκλωμα που συναποτελούν εκτός από το Κράτος και οι επιχειρήσεις με τους καταναλωτές.

Για το λόγο αυτό, θα θέλαμε να εξετάσετε και ν’ αποφασίσετε τη χορήγηση δανείων μέσω του ΤΕΠΙΧ, χωρίς πρόσθετες ή εμπράγματες εγγυήσεις για ποσά ύψους μέχρι 50.000 ευρώ, καθώς και την μείωση των επιτοκίων δανεισμού μέσω καρτών, κατά δύο μονάδες τουλάχιστον. Πιστεύουμε πως και τα δύο αυτά μέτρα λειτουργούν ευνοϊκά στην επιδιωκόμενη μόχλευση για την επανεκκίνηση της Οικονομίας, αφού θα αυξήσουν τις δυνατότητες τόσο της Αγοράς των συντελεστών, όσο και της Αγοράς των Αγαθών.

Με εκτίμηση

Κωνσταντίνος Μίχαλος

Share.