Παρέμβαση ΚΕΕ για την αποδέσμευση της ανανέωσης άδειας άσκησης θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

0

Κύριε Υπουργέ,

Για την ανανέωση της αδείας άσκησης θαλασσίων μέσων αναψυχής είναι υποχρεωτική για τον επαγγελματία η προσκόμιση συμβάσεως μισθώματος τμήματος αιγιαλού με τον αρμόδιο φορέα διαχείριση; που είναι ο Δήμος, άλλως η ανανέωση αδείας δεν είναι
εφικτή.

Τα τελευταία έτη έχει σημειωθεί μια δυσχέρεια στην ανανέωση των αδειών, δεδομένου ότι οι Δήμοι διενεργούν μεγάλο αριθμό δημοπρασιών κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της Κέρκυρας, όπου οι σχετικές δημοπρασίες έχουν λάβει χώρα ακόμη και τον Οκτώβριο. Άμεση επίπτωση της ως άνω αδυναμίας ανανέωσης της άδειας αποτελεί η καταγραφή των εμπλεκόμενων επαγγελματιών ως παρανομούντων και η υποβολή τους στην αυτόφωρη διαδικασία πλημμεληματικού χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν τεράστια διοικητικά πρόστιμα τα οποία αδυνατούν να αποπληρώσουν.

Ο Σύλλογος Προπονητών – Εκμισθωτών Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής Κέρκυρας προτείνει την άρση της εξάρτησης της ανανέωσης άδειας του Λιμεναρχείου, η οποία έξαλλου αφορά στις προϋποθέσεις του θαλάσσιου χώρου και είναι αστυνομικής φύσεως, από τη σύμβαση παραχώρησης του τμήματος αιγιαλού, καθώς πρόκειται για δύο διαφορετικές άδειες. από δύο διαφορετικούς φορείς. Εφόσον το Λιμεναρχείο, έχει προχωρήσει σε εξέταση των προϋποθέσεων του εκάστοτε επαγγελματία για τον θαλάσσιο χώρο, η ενασχόληση με την σύμβαση τμήματος αιγιαλού δεν είναι αναγκαία, καθώς δεν αφορά σε θαλάσσιο χώρο.

Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν σύμβαση μίσθωσης παραχώρησης αιγιαλού, αναφορικά με την τοποθέτηση μέσων αναψυχής στον αιγιαλό, θα έχουν την δυνατότητα να απευθυνθούν στον αρμόδια φορέα, που θα οριστεί για το σκοπό αυτό.

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, έχοντας γνώση των αρνητικών συνεπειών στην οικονομία, συνηγορεί με την πρόταση του Συλλόγου Προπονητών – Εκμισθωτών Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής Κέρκυρας, αναφορικά με την πλήρη αποδέσμευση της ανανέωσης άδειας άσκησης θαλάσσιων μέσων αναψυχής, που εκδίδεται από το Λιμεναρχείο, από τη σχετική διαδικασία παραχώρησης τμήματος αιγιαλού.

Ο πρόεδρος

Share.