Νέο μειωμένο επιτόκιο αποπληρωμής πάγιας ρύθμισης Ν.4152/2013

0

Ο ΟΑΕΕ σας ενημερώνει ότι το νέο επιτόκιο (Ν.4336/15 – 5,05% ετησίως έναντι 8,05%) θα εφαρμοστεί από 30/11/2015 στις υπολειπόμενες δόσεις Πάγιας ρύθμισης Ν.4152/2013. Το νέο επιτόκιο αφορά ασφαλισμένους που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση πριν την 27/08/2015 και ισχύει αναδρομικά από την δόση 30/09/2015.   Η διαφορά επιτοκίου επί των εισπραχθεισών δόσεων Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2015, έχει ισομοιρασθεί στις υπολειπόμενες δόσεις.

Share.