Μελέτη EUIPO σχετικά με την προστασία της Καινοτομίας μέσω εμπορικών απορρήτων και Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας

0

Μελέτη EUIPO σχετικά με την προστασία της Καινοτομίας μέσω εμπορικών απορρήτων και Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

Ενημερώνουμε τα μέλη μας για μελέτη του EUIPO (https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/the-office ) σχετικά με την προστασία της Καινοτομίας μέσω εμπορικών απορρήτων και Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

Επισυνάπτουμε την ελληνική περίληψη που λάβαμε από το Observatory (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/observatory-publications), καθώς και το πλήρες κείμενο της μελέτης στα Αγγλικά.

Share.