ΚΕΕ: Πρόγραμμα «Κατάρτιση εργαζόμενων στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα»

0

Το Επιμελητήριο Λασιθίου ενημερώνει τα μέλη του και κάθε ενδιαφερόμενο ότι η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος υλοποιεί το Πρόγραμμα «Κατάρτιση Εργαζομένων στην Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που αφορά στην κατάρτιση 4.200 στελεχών και εργαζομένων σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας του ιδιωτικού τομέα μέσω 170 προγραμμάτων κατάρτισης σε 13 περιφέρειες της Ελλάδας. Πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα καθώς και υποβολή αιτήσεων, στην ιστοσελίδα http://kainotomia.uhc.gr ή στο 210 3387104 (-106). Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές έως 14 Νοεμβρίου 2014.

Share.