Επιχειρηματικά δάνεια με επιδότηση επιτοκίου

0

Επιχειρηματικά δάνεια μέχρι και 800.000 ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για κεφάλαιο κίνησης ή επενδυτικό με επιδοτούμενο επιτόκιο κατά 50% παρέχεται μέσω προγράμματος του Ταμείου Επιχειρηματικής Επανεκκίνησης, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης. Το Ταμείο Επιχειρηματικής Επανεκκίνησης θα διοχετεύσει στην αγορά συνολικά κεφάλαια 550 εκατ. ευρώ, τα οποία προέρχονται από τη συνεπένδυση του ΕΤΕΑΝ (Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης) και τραπεζών και διαμορφώνεται με σχέση ένα προς ένα (για κάθε ένα ευρώ που βάζει το Ταμείο ένα ευρώ είναι και η συνεισφορά των τραπεζών).

Δηλαδή 275 εκατ. ευρώ από τη συμμετοχή του ΕΤΕΑΝ, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικών πόρων και 275 εκατ. ευρώ από τις 14 τράπεζες που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Συγκεκριμένα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούν να λάβουν δάνειο για κεφάλαιο κίνησης 4ετούς διάρκειας από 10.000 έως 300.000 ευρώ με επιτόκιο 4,5% καθώς και δάνεια για επενδύσεις από 10.000 έως και 800.000 ευρώ, τα οποία θα έχουν διάρκεια από 5 έως 10 χρόνια με επιτόκιο 4,5% και περίοδο χάριτος από 6 μήνες έως και 2 χρόνια.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όσοι έχουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ενώ θα μπορούν να ενταχθούν και όσες επιχειρήσεις έχουν υπαχθεί και σε άλλα προγράμματα καθώς και στον επενδυτικό νόμο.

Πηγή : tanea.gr

Share.