Επιτομή Greek Law Digest – The Ultimate Guide to Investing in Greece

0

Το “Greek Law Digest – The Ultimate Guide to Investing in Greece” αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη και περιεκτική συλλογή – στην αγγλική γλώσσα – των βασικών ρυθμιστικών και νομικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση επενδύσεων στην Ελλάδα.

Η εν λόγω έκδοση, η οποία αποτελεί το αποτέλεσμα πρωτοβουλίας της Νομικής Βιβλιοθήκης, έχει ως στόχο την υποστήριξη των προσπαθειών της χώρας για προσέλκυση ξένων επενδύσεων, παρέχοντας στους υποψήφιους αλλοδαπούς επενδυτές ένα πρακτικό και μεθοδικό νομικό οδηγό. Για την υλοποίηση του έργου εργάσθηκαν περισσότεροι από 100 Έλληνες δικηγόροι και νομικοί σύμβουλοι, με μεγάλη εμπειρία στον εν λόγω τομέα, ενώ τον συντονισμό και την υποστήριξη του όλου εγχειρήματος ανέλαβε η Νομική Βιβλιοθήκη.

Ο οδηγός έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, του Οργανισμού ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΕ – Invest in Greece Agency και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ).

Επισημαίνεται ότι η έκδοση Greek Law Digest είναι αναρτημένη στον ιστότοπο http://www.greeklawdigest.gr/, όπου θα επικαιροποιείται περιοδικά ενώ, σταδιακά, αναμένεται να αναρτηθεί και στους ιστοτόπους κρατικών αρχών και φορέων.

Share.