Δυνατότητα χρηματοδότησης «Ενεργειών για την κατοχύρωση Κοινοτικού Σήματος» & «Υπηρεσιών σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού brand (σήμα, λογότυπο)»

0

Ενημερώνουμε τα μέλη μας, για τη δυνατότητα που προδιαγράφεται στην Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ όπως ισχύει (http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=42&cs), σχετικά με την επιλεξιμότητα της δαπάνης για την κατοχύρωση Κοινοτικού Σήματος.

Έγγραφο

Share.