Αρνητικές επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχει η πανδημία του COVID-19.

0

Πηγή: sepe.gr

Αρνητικές επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχει η πανδημία του COVID-19.
Η ψηφιακή τεχνολογία έχει κεντρικό ρόλο τόσο στη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης, όσο και στα σχέδια ανάκαμψης της επόμενης ημέρας. Ωστόσο, η οικονομική αβεβαιότητα και η επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας, που προκαλεί η πανδημία, συμπιέζουν τους οικογενειακούς και εταιρικούς προϋπολογισμούς, γεγονός που επηρεάζει τις επενδύσεις σε ΤΠΕ.
Αυτή η εικόνα θα αποτυπωθεί στα μεγέθη της παγκόσμιας αγοράς ΤΠΕ, η οποία θα κινηθεί πτωτικά το 2020 σχεδόν σε όλες τις γεωγραφικές ζώνες του πλανήτη. Η αξία της παγκόσμιας αγοράς θα υποχωρήσει κατά 2,5% έναντι του 2019 και θα διαμορφωθεί στα επίπεδα των €3,526 τρισ. από €3,615 τρισ. ένα χρόνο νωρίτερα.
Η αρνητική πορεία το 2020 θα σπάσει τη θετική συνέχεια ανόδου των τελευταίων ετών: Το 2019 ο κλάδος κινήθηκε ανοδικά 3,6%, ενώ ένα χρόνο νωρίτερα είχε διευρυνθεί 4,5%.

Περισσότερα εδώ

Share.
Skip to content