Απαλλάσσεται η ανταλλαγή Bitcoin από το Φ.Π.Α. 

0

(Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) 23η Οκτωβρίου 2015

Με την πρόσφατη αύξηση της χρήσης του Bitcoin ως μέσο πληρωμής για αγαθά και υπηρεσίες, υπήρξε μεγάλη σύγχυση γύρω από το ισχύον καθεστώς ΦΠΑ. Πράγματι, πολλά από κράτη μέλη της ΕΕ έχουν δώσει διαφορετικές ερμηνείες για το πως πρέπει να αντιμετωπίζεται από πλευράς ΦΠΑ, η ανταλλαγή Bitcoin με άλλα νομίσματα.

Μετά από αίτημα ενός σουηδικού ανταλλακτηρίου νομισμάτων Bitcoin, οι σουηδικές φορολογικές αρχές ζήτησαν την καθοδήγηση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου σχετικά με την αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ, της πράξης ανταλλαγής bitcoins, με άλλα συμβατικά νομίσματα.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε, ότι οι πράξεις αυτές εμπίπτουν στο άρθρο 135 της οδηγίας ΦΠΑ της ΕΕ (2006/112/ΕΚ), και ως εκ τούτου τυγχάνουν της απαλλαγής από τον ΦΠΑ.

————-

ECJ rules on liability of bitcoin exchanges ( European Court of Justice) October 23, 2015

With the recent increase of the use of bitcoin as a means of payment for goods and services, there has been much confusion around the applicable VAT treatment. Indeed a variety of EU member states have given different opinions on what bitcoin should actually be classified as.

Following a request by a Swedish based bitcoin trader, the Swedish tax authorities sought guidance from the ECJ on how the exchanging of bitcoins for conventional currency should be treated for VAT purposes.

The ECJ has now opined that such transactions fall within Article 135 of the principal EU VAT Directive, and therefore qualify for exemption from VAT.

Share.