Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αγίου Νικολάου – Ενημερωτικό σημείωμα Νο. 1

0

Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αγίου Νικολάου
Ενημερωτικό σημείωμα Νο. 1
Περίοδος 28/6/2019-31/12/2020

H πράξη με τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αγίου Νικολάου», εγκρίθηκε με την υπ΄αρθ. 4310/1472/Α2 της 28/06/2019 της ειδικής γραμματείας διαχείρισης του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και ειδικότερα του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»
Η πράξη: «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αγίου Νικολάου» υλοποιείται με κύριο δικαιούχο τον Δήμο Αγίου Νικολάου και συν-δικαιούχο το Επιμελητήριο Λασιθίου. 

Να σημειωθεί ότι στην προετοιμασία της πρότασης συμμετείχε και ο εμπορικός σύλλογος Αγίου Νικολάου. Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός της ανέρχεται σε €1.530.958,00 εξ των οποίων €1.209164,00 κατανέμονται ως χρηματοδότηση στο Δήμο Αγίου Νικολάου και €321.794,00 ως χρηματοδότηση στο Επιμελητήριο Λασιθίου. 

Περισσότερα εδώ

Share.
Skip to content