Ανοικτοί ορίζοντες : πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

0

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Ανοικτοί Ορίζοντες” δημοσιοποίησε τη πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους για συμμετοχή στη Πράξη: “Ολοκληρωμένο Σχέδιο – Ανοικτοί Ορίζοντες για την Απασχόληση“.
Περισσότερα στον ιστότοπο http://anoiktoiorizontes-anlas.gr/

Share.