Υλοποίηση έργου AGRO-START

0

Ο φορέας European Regional Framework for Co-operation (ERFC www.erfc.gr)  συμμετέχει ως εταίρος στο έργο AGRO-START (http://www.agro-start-see.eu/ ). Ο γενικός στόχος του Έργου AGRO-START είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η προώθηση και διευκόλυνση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας, ως απάντηση στην ανάγκη εξειδικευμένης υποστήριξης για τις επιχειρήσεις οπωροκηπευτικής παραγωγής και κτηνοτροφίας, που να προσαρμόζεται σε μια ολοκληρωμένη διακρατική προσέγγιση.

Η επόμενη φάση του ανωτέρω έργου, δίνει την δυνατότητα συμμετοχής σε εταιρείες που ανήκουν στους κλάδους της κτηνοτροφίας και της οπωροκηπευτικής σε μία σειρά μαθημάτων που θα πραγματοποιηθεί μέσω διαδικτύου (e-learning), χωρίς καμία δέσμευσή τους και χωρίς κανένα απολύτως κόστος γι αυτές.

Οι ενότητες που θα περιλαμβάνει η σειρά μαθημάτων αυτή είναι οι εξής

  • Η Επιχειρηματικότητα στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης
  • Ευαισθητοποίηση για καινοτομία και τεχνολογία
  • Στρατηγικές για καλύτερη πρόσβαση στις αγορές
  • Εκπόνηση στρατηγικών διεθνοποίησης και ανεύρεση νέων δυνατοτήτων και αγορών
  • Προκλήσεις σε εθνικό επίπεδο και καλές πρακτικές

Ο Οργανισμός μας και ο πρόεδρός του κ. Νικόλαος Πετρόπουλος, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην διάχυση των αποτελεσμάτων των έργων που συμμετέχουμε, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και της παραγωγικής βάσης της χώρας διότι αυτό αποτελεί το μοναδικό βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Όσα μέλη μας ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εξ αποστάσεως κατάρτισης που θα λάβει χώρα τον Ιούλιο (1-31/07/2014) μπορούν να επικοινωνήσουν με τον φορέα για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

TEL: +30 26910-60427
Email: soulos@erfc.gr
WEB : www.erfc.gr

Share.