Ενημερωτικό Δελτίο ΕΠΑΝ ΙΙ 4/7/2014

0

«Ολοκληρωµένη παρέµβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» – Αποδοχή και απόρριψη ενστάσεων – Ένταξη Έργου ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (30/06/2014)

Τροποποίηση των αποφάσεων 30.10.2013 ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμoύ, Εμπορίου – Υπηρεσιών», μετά την εξέταση αιτημάτων θεραπείας

Αποφάσεις ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης υπό όρους στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» δυνητικά εντασσόμενων έργων μετά την εξέταση των αιτημάτων θεραπείας.

Απόφαση Τροποποίησης της με Α.Π. 6979/4018/A2/06.06.2014 Υπουργικής Απόφασης – Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013»

Αποφάσεις διαπίστωσης πλήρωσης των όρων για την ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης των δυνητικών εντασσόμενων έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών»

Οριστικοποιήθηκαν οι εντάξεις στο πρόγραμμα “Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”- Επενδύσεις από 13.415 μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενισχύονται από το ΕΣΠΑ

Eκδηλώσεις ενημέρωσης της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ στους Δικαιούχους του προγράμματος

Αποφάσεις διαπίστωσης μη πλήρωσης των όρων για τα δυνητικά εντασσόμενα έργα για το Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013»

Share.