Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανανέωση/προμήθεια 14 αδειών χρήσης προγράμματος προστασίας Η/Υ

0

Προς : Εταιρείες προμήθειας υπολογιστικών συστημάτων και λογισμικού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανανέωση/προμήθεια 14 αδειών χρήσης προγράμματος προστασίας Η/Υ.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά στο Επιμελητήριο Λασιθίου για την ανανέωση/προμήθεια 14 αδειών χρήσης προγράμματος προστασίας Η/Υ Bitdefender GravityZone Business Security GOV διάρκειας 3 ετών.

Προθεσμία κατάθεσης προσφορών σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή έως την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018 και ώρα 14:00.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2841022231, Φαξ. 2841023831, Email:info@epimlas.gr

Πληροφορίες: Μανόλη Σπυριδάκη

Ο Πρόεδρος ΔΣ Επιμελητηρίου Λασιθίου

Share.