Πρόσκληση ανανέωσης εξαγωγικών επωνυμιών

0

Σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης νομοθεσίας (Ν.Δ. 3999/59, Ν. 936/79 και τις τροποποιήσεις αυτών), καλούνται οι επιχειρήσεις που καταχωρήθηκαν στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων του Επιμελητηρίου Λασιθίου το έτος 2011 ή που ανανέωσαν την εξαγωγική τους επωνυμία κατά το έτος αυτό να προσέλθουν, για ανανέωση της εγγραφής τους στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων του Επιμελητηρίου Λασιθίου.

Share.