Πρόγραμμα κατάρτισης «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους»

0

Το Επιμελητήριο Λασιθίου σας ενημερώνει ότι έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για την ένταξη στο πρόγραμμα κατάρτισης «Επιταγή εισόδου (Voucher) στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους 18 – 29 ετών». Το Πρόγραμμα προκηρύχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες.
  • Υπηρεσίες υποστήριξης κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης
  • Επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη (εφόσον το επιθυμεί και χωρίς καμία δέσμευση για οποιαδήποτε πρόσληψη) μετά τη λήξη της δωρεάν 5μηνης πρακτικής των καταρτιζόμενων στην επιχείρηση.

 

Συνολικά, αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 35.000 άνεργοι νέοι, ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων:

15.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ
20.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Μέσω του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στη δράση:

Να αξιοποιήσουν καταρτισμένο εργατικό δυναμικό εντελώς δωρεάν μέσω της επιδοτούμενης πεντάμηνης πρακτικής άσκησης. Ο αριθμός των ανέργων που θα μπορεί κάποια εταιρεία να απασχολήσει για πρακτική άσκηση θα είναι συνάρτηση του προσωπικού της. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν 0-4 άτομα, μπορούν να προσφέρουν 1 θέση πρακτικής άσκησης, ενώ επιχειρήσεις που απασχολούν 5 άτομα και πάνω, μπορούν να προσφέρουν αριθμό θέσεων πρακτικής μέχρι το 30% των απασχολούμενων τους.

Οι δυνατότητες για τους νέους ανέργους που θα συμμετέχουν στην δράση, είναι:

  • Να αποκτήσουν εξειδικευμένες επαγγελματικές δεξιότητες μέσω επιδοτούμενης θεωρητικής 80 ωρών με 5 €/ώρα (σύνολο 400€)
  • Να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία μέσω αμειβόμενης πεντάμηνης πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα για τους πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ με 2.300€ ενώ για τους απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 2.000€.
  • Να έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.
  • Να έχουν επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κλπ. για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερωθούν ηλεκτρονικά μέσω των ιστοσελίδων http://www.ypakp.gr/, http://www.epanad.gov.gr/, http://www.eye-ekt.gr/, ενώ η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται μέσω της ειδικής ιστοσελίδας του προγράμματος http://www.voucher.gov.gr.

Η βαθμολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί αυτοματοποιημένα, ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα των επιταγών εισόδου στην αγορά εργασίας. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα λήξει στις 20 Μαΐου.

Σχετικά έντυπα:

[prettyfilelink src=”http://www.pcci.gr/evepimages/01VoucherProsklisi_F609.pdf” type=”pdf”]Πρόσκληση[/prettyfilelink] [prettyfilelink src=”http://www.pcci.gr/evepimages/02VoucherAnunYpErg_F746.pdf” type=”pdf”]Ανακοίνωση Υπουργείου Εργασίας[/prettyfilelink] [prettyfilelink src=”http://www.pcci.gr/evepimages/03VoucherDiefkriniseis_F782.pdf” type=”pdf”]Διευκρινήσεις για την ανακοίνωση[/prettyfilelink] [prettyfilelink src=”http://www.pcci.gr/evepimages/04VoucherCodeDeontologias_F815.pdf” type=”pdf”]Κώδικας δεοντολογίας[/prettyfilelink] [prettyfilelink src=”http://www.pcci.gr/evepimages/05VoucherFaq_F847.pdf” type=”pdf”]Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις[/prettyfilelink]

 

Share.