Παράταση της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων του Προγράμματος “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)” έως τις 21/10/2013

0

Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Αθανάσιου Σκορδά παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προτάσεων στο πρόγραμμα ”Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)” του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013”. Νέα προθεσμία υποβολής ορίζεται η 21-10-2013 και ώρα 14.00.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. πρωτ. Oικ. 9670/1764/30-07-2013 1246/95/04-02-2011 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Share.