ΟΑΕΕ : Μείωση επιτοκίου ρυθμίσεων

0

Λάβαμε την παρακάτω ανακοίνωση από το τμήμα εσόδων του ΟΑΕΕ την οποία σας παραθέτουμε ως έχει:

Σας ενημερώνουμε ότι επήλθε μείωση στο επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές ρυθμίζονται με ετήσιο επιτόκιο 8,25% (έναντι 8,50%) λόγω μείωσης του επιτοκίου αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Καλούνται οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού να ρυθμίσουν τις οφειλές τους εκμεταλλευόμενοι τους νέους ευνοϊκότερους όρους.

Τμήμα εσόδων ΟΑΕΕ

Share.