Δίκτυο Παρέμβασης Γυναικών Κρήτης : Πρόσκληση ενδιαφέροντος

0

Το Δίκτυο Παρέμβασης Γυναικών Κρήτης ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος εμπίπτει στις παρακάτω κατηγορίες ότι, υλοποιεί Σχέδιο Δράσης για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών, με τίτλο: «Παγκρήτια Πρωτοβουλία για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στους Δήμους/ Νομούς Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου στην Περιφέρεια Κρήτης. Το σχέδιο δράσης θα χρηματοδοτηθεί μέσω της πράξης 3.2.4. (Α & Β Κύκλου) “Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (Γυναικείων Οργανώσεων) του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με δικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ ΥΠΕΣ).

Προϋπόθεση συμμετοχής:

Γυναίκες,

  • επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενες)
  • άνεργες και μακροχρόνια άνεργες
  • Μετανάστριες αυτοαπασχολούμενες ή πρώην (οι οποίες διαμένουν μόνιμα στη χώρα)

Δράσεις Προγράμματος:

  • Ενέργειες συμβουλευτικής, πληροφόρησης και στήριξης γυναικών: θα πραγματοποιηθούν ενέργειες ενημέρωσης, συμβουλευτικής και προσανατολισμού από τα μέλη του Δικτύου, καθώς και ομαδοποιημένα επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα αναζήτησης εργασίας, ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας, νέες τεχνολογίες και τάσεις της αγοράς.

  • Συνέδρια- Σεμινάρια- Ημερίδες, διοργάνωση 4 ενημερωτικών ημερίδων (1 σε κάθε Νομό της Περιφέρειας Κρήτης) και ενός συνεδρίου παρουσίασης των αποτελεσμάτων στο τέλος του έργου όπου θα παρουσιαστούν η πορεία υλοποίησης του σχεδίου δράσης οι δραστηριότητες του Δικτύου, θέματα ισότητας των φύλων, βέλτιστες πρακτικές και επιτυχημένα παραδείγματα γυναικών που υποστηρίχθηκαν από το Δίκτυο.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση και η ανάπτυξη/εξέλιξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας, η ένταξη και η επανένταξη γυναικών στην αγορά εργασίας, μέσα από συμβουλευτική υποστήριξη, ενέργειες κατάρτισης/ επιμόρφωσης και εκμάθησης/αξιοποίησης μεθόδων αναζήτησης εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει να καταθέσουν την αίτηση τους έως τις 10 Φεβρουαρίου 2014 μαζί με τα εξής δικαιολογητικά:

  • Έναρξη επιχείρησης (εφόσον αφορά αυτοαπασχολούμενες)

  • Κάρτα ανεργίας φωτοτυπία επικυρωμένη (εφόσον αφορά άνεργες)

  • Ταυτότητα φωτοτυπία επικυρωμένη

  • Βιογραφικό σημείωμα

  • Αίτηση συμμετοχής η οποία δίνεται από το Δίκτυο Παρέμβασης Γυναικών Κρήτης

Υπεύθυνη προγράμματος, Έλενα Γρηγοριάδη, διεύθυνση Κορωναίου 9, 71202 Ηράκλειο Κρήτης, τηλέφωνο 2810-247046, από τις 08:00 έως 16:00 μ.μ.

e-mail: dipagyk@gmail.com fb: www.facebook.com/dipagy blog: dipagyk.blogspot.gr

Share.