Ανακοίνωση Ο.Α.Ε.Ε. 7/3/2014

0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΑΕΕ : Εμπρόθεσμη πληρωμή του 1ου διμήνου 2014

Σας γνωρίζουμε ότι  τελευταία  ημέρα  εμπρόθεσμης  πληρωμής  του  1ου  διμήνου 2014 είναι η Δευτέρα 31/3/2014. Την ίδια μέρα καταβάλλεται και η μηνιαία δόση των ρυθμίσεων Ν.4152/2013, μέσω πάγιας εντολής, καθώς και  τυχόν ανεξόφλητη δόση της 28/2/2014. Υπενθυμίζουμε ότι η ανεξόφλητη δόση καταβάλλεται προσαυξημένη  κατά 15%.

Οι ασφαλισμένοι που καταβάλλουν εισφορές ή δόσεις με πάγια εντολή, θα πρέπει να συνεννοηθούν με την Τράπεζα επιλογής τους σχετικά με:

• Το  ανώτατο  όριο  εκτέλεσης  της  πάγιας  εντολής   έτσι  ώστε  να επαρκεί  για την πραγματοποίηση της πληρωμής .
• Την  ακριβή  ώρα  εκτέλεσης  των  παγίων  εντολών  ώστε  να    πιστώσουν έγκαιρα τους λογαριασμούς τους.

Για  την  προστασία  των  ασφαλιστικών  σας  δικαιωμάτων προτείνεται  η ύπαρξη επαρκούς υπολοίπου από την προηγούμενη μέρα.

Share.