Ανακοίνωση ΟΑΕΕ : Εμπρόθεσμη καταβολή 2ου διμήνου 2014

0

Από το τμήμα εσόδων του ΟΑΕΕ λάβαμε την παρακάτω ενημέρωση την οποία και παραθέτουμε αυτούσια προς ενημέρωση των μελών μας.

Σας γνωρίζουμε ότι η τελευταία ημέρα εμπρόθεσμης πληρωμής του 2ου είναι η Δευτέρα 2/6/2014.Την ίδια ημέρα καταβάλλεται και η μηνιαία δόση των ρυθμίσεων Ν.4152/2013, μέσω πάγιας εντολής, καθώς και τυχόν ανεξόφλητη δόση της 30/4/2014. Υπενθυμίζουμε ότι η ανεξόφλητη δόση καταβάλλεται προσαυξημένη κατά 15%.

Οι ασφαλισμένοι που καταβάλλουν εισφορές ή δόσεις με πάγια εντολή, θα πρέπει να συνεννοηθούν με την Τράπεζα επιλογής τους σχετικά με:

– Το ανώτατο όριο εκτέλεσης της πάγιας εντολής έτσι ώστε να επαρκεί για την πραγματοποίηση της πληρωμής.
– Την ακριβή ώρα εκτέλεσης των παγίων εντολών ώστε να πιστώσουν έγκαιρα τους λογαριασμούς τους.

Για την προστασία των ασφαλιστικών σας δικαιωμάτων συνιστάται η ύπαρξη επαρκούς υπολοίπου από την προηγούμενη ημέρα (δηλ. Παρασκευή 30/5/2014).

Share.