Όλο

το

Λασίθι

σε

μια

σελίδα

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕ

ΤΗΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΣΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 12/2017

0

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, ύστερα από την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο στην 48η/23.12.2015 συνεδρίασή του (Θέμα 18ο – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ), με ΑΔΑ: Ω9ΤΚ469064-ΚΣΑ

46 KBΠΕΡΙΛΗΨΗ 4_2017 ΓΡΑΦΙΚΗ_ΥΛΗ
Share.