Συν-εργώ

«ΣΥΝ-ΕΡΓΩ» – «Διασυνοριακή Συνεργασία Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013»

logo_hellas_cyprus_s
Το Επιμελητήριο Λασιθίου συμμετέχει στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 80% και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου σε ποσοστό 20%.

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες (ανακοινώσεις, προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος κλπ) για το πρόγραμμα καθώς και το μητρώο προμηθευτών του προγράμματος.

Το Επιμελητήριο Λασιθίου, προκειμένου να δημιουργήσει μητρώο προμηθευτών για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου : «ΣΥΝ-ΕΡΓΩ», στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος «Διασυνοριακή Συνεργασία Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013», προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ, καλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλουν αίτηση εγγραφής τους σε αυτό.

Οι κατηγορίες επιχειρήσεων που θα συμπεριληφθούν στο Μητρώο είναι οι εξής:

 • Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (Catering).
 • Διαφημιστικές καταχωρήσεις από εφημερίδες.
 • Διαφημιστικές μεταδόσεις από ραδιοφωνικούς σταθμούς.
 • Διαφημιστικές μεταδόσεις από τηλεοπτικούς σταθμούς
 • Εμπορία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μηχανών Γραφείου
 • Εμπορία χαρτικών και αναλωσίμων μηχανών γραφείου.
 • Εργολαβίες διαμόρφωσης χώρων κτιρίων διαφόρων οικοδομικών ειδικοτήτων.
 • Διαφημιστικά γραφεία, τυπογραφικές επιχειρήσεις
 • Ταξιδιωτικά γραφεία, γραφεία γενικού τουρισμού

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση το αργότερο μέχρι και 26 Αυγούστου 2011. Οι αιτήσεις κατατίθενται στο Επιμελητήριο Λασιθίου (Ι. Κουνδούρου 17, 72100 Άγιος Νικόλαος), από το οποίο παρέχονται και περισσότερες πληροφορίες (τηλ. 28410 22231).

Αίτηση για εγγραφή στο μητρώο προμηθευτών (21.5 KB)

Το Επιμελητήριο Λασιθίου στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «ΣΥΝΕΡΓΩ» του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 καλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που είναι εγγραμμένες στο ειδικό για το σκοπό αυτό, μητρώο προμηθευτών στην κατηγορία «Διαφημιστικά γραφεία, τυπογραφικές επιχειρήσεις», να υποβάλουν προσφορά για την παρακάτω προμήθεια.

 1. Σχεδίαση και εκτύπωση σε τετραχρωμία ενημερωτικών αφισών για το πρόγραμμα μεγέθους Α3, τύπου χαρτιού velvet (βέλβετ), βάρους χαρτιού 135gr, ποσότητα 250 τεμάχια.
 2. Σχεδίαση και εκτύπωση σε τετραχρωμία ενημερωτικού φυλλαδίου διπλής όψης leaflet (λήφλετ) μεγέθους Α4 διπλωμένου σε τρίπτυχο, τύπου χαρτιού velvet βάρους 100gr, ποσότητα 2.500 τεμάχια.
 3. Σχεδιασμός, εκτύπωση τετραχρωμίας σε προπυλένιο ενημερωτικής αφίσας του προγράμματος σε φορητό roll up banner με στήριξη στο πάτωμα ορατών διαστάσεων αφίσας 0,85 μέτρα πλάτος x 2,00 μέτρα ύψος, τεμάχια 5. Το κριτήριο επιλογής του αναδόχου θα είναι η οικονομικότερη προσφορά
 4. Σχεδιασμός προτύπου ενημερωτικού δελτίου (newsletter template) το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την μαζική ενημέρωση μέσω email για τις ανάγκες του παραπάνω έργου. Το πρότυπο πρέπει να είναι καλαίσθητο και να λαμβάνει υπόψη τους περιορισμούς που θέτουν οι κυριότεροι πάροχοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου webmail (google, yahoo κλπ) ώστε να εμφανίζεται σωστά. Ακόμα πρέπει να έχει πλάτος όχι μεγαλύτερο από 600 εικονοστοιχεία (pixels), να είναι επεκτάσιμο ως προς την κάθετη διάσταση και να περιέχει το λογότυπο του προγράμματος και της ευρωπαϊκής ένωσης. Το πρότυπο θα παραδοθεί σε ψηφιακή μορφή (μορφή html μαζί με τα συνοδευτικά αρχεία εικόνων). Τα λογότυπα θα παρασχεθούν από το Επιμελητήριο Λασιθίου. Το κριτήριο επιλογής του αναδόχου θα είναι η οικονομικότερη προσφορά.
 5. Προμήθεια μικρών φορητών μέσων αποθήκευσης δεδομένων Η/Υ προδιαγραφών usb 2.0 και χωρητικότητας 2 Gb με εκτυπωμένο πάνω τους το λογότυπο του προγράμματος το οποίο θα παρασχεθεί από το Επιμελητήριο Λασιθίου. Ποσότητα 1.250 τεμάχια. Το κριτήριο επιλογής του αναδόχου θα είναι η οικονομικότερη προσφορά.

Σημειώνεται ότι η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος αφορά μία (1) ενιαία προμήθεια για την οποία πρέπει να υποβληθεί 1 προσφορά από κάθε ενδιαφερόμενο. Δεν θα γίνουν δεκτές επιλεκτικές προσφορές.
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στα γραφεία του Επιμελητηρίου Λασιθίου Ι. Κουνδούρου 17, 72100 Άγιος Νικόλαος ή μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορικής εταιρίας το αργότερο μέχρι τη Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου στις 12:00 το μεσημέρι.
Μετά την επιλογή αναδόχου από την ΔΕ του Επιμελητηρίου Λασιθίου ο ανάδοχος έχει στη διάθεσή του 20 ημέρες προκειμένου να παραδώσει τα υλικά. Ο ανάδοχος θα πρέπει επίσης να διαθέτει ασφαλιστική, φορολογική ενημερότητα καθώς και ταμειακή ενημερότητα από το Επιμελητήριο Λασιθίου στην περίπτωση που είναι μέλος του. Όλα τα ποσά υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις.

Άγιος Νικόλαος 26/8/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΣΓΟΥΡΟΣ

Tο Επιμελητήριο Λασιθίου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου ‘ΣΥΝΕΡΓΩ’ του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα- Κύπρος 2007-2013, θα προχωρήσει στην υλοποίηση σεμιναρίων τα οποία απευθύνονται σε επιχειρηματίες και στελέχη ΜΜΕ και θεματικό αντικείμενο το “web marketing”.

Στόχος τους είναι η αξιοποίηση του διαδικτύου για την προώθηση των υπηρεσιών και των προϊόντων τους εντός και εκτός της διασυνοριακής περιοχής. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με σκοπό την βελτίωση του διαδικτυακού μάρκετινγκ και της δυνατότητας διαδικτυακής προώθησης για στελέχη επιχειρήσεων και επιχειρηματίες στον Κυπριακό και Ελληνικό τομέα τροφίμων και ποτών, με έμφαση σε εγχώριους και διεθνείς πελάτες.

Η διεξαγωγή των θεματικών ενοτήτων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Οκτωβρίου (διάρκεια 10 ωρών) ενώ την Κυριακή 30 Οκτωβρίου ο εκπαιδευτής θα μπορεί να παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη στους συμμετέχοντες που το επιθυμούν επίσης στο χώρο του επιμελητηρίου.

Ως αποτέλεσμα της συμμετοχής, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 1. Προσδιορίσουν τα στρατηγικά τμήματα της πελατείας τους μεταξύ των B2B και B2C πελατών και συμπεριλαμβάνοντας ηλεκτρονικές απαιτήσεις μάρκετινγκ.
 2. Σχεδιάσουν τα γραφικά, τα κείμενα και τα CMS συστήματα της διαδικτυακής ιστοσελίδας, και να προσδιορίσουν τα εργαλεία απαραίτητα για επικοινωνία/συνεργασία με τον πελάτη.
 3. Aναλύσουν λέξεις-κλειδιά απαιτούμενα για τη βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης (SEO) και να ενσωματώσουν χαρακτηριστικά SEO στο γενικό σχεδιασμό της ιστοσελίδας.
 4. Κατανοήσουν τις στατιστικές του διαδικτύου, να αναλύσουν διαδικτυακές δυνατότητες χρησιμοποιώντας διαγνωστικά προγράμματα και να διαφοροποιήσουν την ιστοσελίδα τους από εκείνες των ανταγωνιστών.
 5. Αναπτύξουν και να διαχειριστούν μια pay-per-click (PPC) διαφημιστική εκστρατεία/ καμπάνια στο Google και το Facebook, και να εφαρμόσουν παρακολούθηση των αποτελεσμάτων.
 6. Αναπτύξουν μια βάση δεδομένων πελατών και να εφαρμόσουν εξατομικευμένη επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Να αναπτύξουν πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών στο διαδίκτυο.
 7. Αναπτύξουν το σχέδιο, τον προϋπολογισμό και τα ποσοστά για μια επώνυμη διαφήμιση στο διαδίκτυο. Να αναλύσουν πιθανές τοποθεσίες για πιθανή διαφήμιση.

Ενδεικτικές εκπαιδευτικές ενότητες: Εισαγωγή σε διαδικτυακές πωλήσεις και Μάρκετινγκ, Web design 2.0, Βελτιστοποίηση Μηχανών Αναζήτησης – Σχεδίαση Ιστοσελίδας, Διαδικτυακή Διαφήμιση, Προώθηση Κοινωνικών Μέσων Επικοινωνίας/ «Ελεύθερο» Μάρκετινγκ, Στατιστικές Ιστοσελίδων, Διαχείριση Διαδικτυακών Εκστρατειών Μάρκετινγκ,Συμπεράσματα και Συζήτηση

Προϋποθέσεις συμμετοχής είναι: – οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις να έχουν εξαγωγική δραστηριότητα ή να είναι εν δυνάμει εξαγωγικές – να ανήκουν στον κλάδο τροφίμων και ποτών.

Το κόστος των σεμιναρίων καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Επιμελητήριο Λασιθίου μέσω της χρηματοδότησης του έργου ‘ΣΥΝΕΡΓΩ’.

Οι αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται συμπληρωμένες στο email: info@epimlas ή στο φαξ 2841023831 έως και την 14η Οκτωβρίου 2011.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Γκερεδάκη Ειρήνη 2841027150 και στον κο. Μανόλη Σπυριδάκη, 2841028301.

Ακολουθεί η αίτηση και το πλήρες έγγραφο.
Κείμενο – Αίτηση (181.5 KiB)

Το Επιμελητήριο Λασιθίου, προκειμένου να συμπληρώσει το μητρώο προμηθευτών για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου : «ΣΥΝ-ΕΡΓΩ», στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος «Διασυνοριακή Συνεργασία Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013», προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ,

καλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλουν αίτηση εγγραφής τους σε αυτό.

Οι κατηγορίες επιχειρήσεων που θα συμπεριληφθούν στο Μητρώο είναι οι εξής:

 • Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (Catering).
 • Διαφημιστικές καταχωρήσεις από εφημερίδες.
 • Εμπορία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μηχανών Γραφείου
 • Έπιπλα και εξοπλισμοί γραφείων.
 • Εμπορία χαρτικών και αναλωσίμων μηχανών γραφείου.
 • Τεχνικά γραφεία – εργολαβίες διαμόρφωσης χώρων κτιρίων διαφόρων οικοδομικών ειδικοτήτων.
 • Ταξιδιωτικά γραφεία, γραφεία γενικού τουρισμού

Προσοχή! Η παρούσα πρόσκληση αφορά επιχειρήσεις που δεν είναι ήδη γραμμένες στο σχετικό μητρώο προμηθευτών.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2012.

Οι αιτήσεις κατατίθενται στο Επιμελητήριο Λασιθίου (Ι. Κουνδούρου 17, 72100 Άγιος Νικόλαος), από το οποίο παρέχονται και περισσότερες πληροφορίες (τηλ. 28410 22231).

Υπόδειγμα της αίτησης στην κορυφή της σελίδας.

Το Επιμελητήριο Λασιθίου ενημερώνει τα μέλη του ότι, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου ‘ΣΥΝΕΡΓΩ’, διοργανώνονται στην Κρήτη, στο διάστημα 23 – 28 Σεπτεμβρίου 2012, επιχειρηματικές συναντήσεις μεταξύ Κρητικών επιχειρήσεων και αγοραστών – εισαγωγέων από Σκανδιναβικές Χώρες, Ρωσία, αλλά και Ελλάδα.

Οι συναντήσεις θα αφορούν προϊόντα των κλάδων τροφίμων – ποτών και ιδιαίτερα: λάδι, πάστα ελιάς, ελιές, μέλι, οπωροκηπευτικά, βότανα, αρωματικά φυτά, κρασί, σταφίδες, νερά, αναψυκτικά, τυριά, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, κρέατα, παξιμάδι, ξηροί καρποί.

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν βάσει προγράμματος στο αντίστοιχο Επιμελητήριο κάθε Νομού της Κρήτης.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα πρέπει να αποστείλουν δήλωση συμμετοχής στο Επιμελητήριο Λασιθίου το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2012.

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται στα πλαίσια του έργου ΣΥΝΕΡΓΩ, του προγράμματος Διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007 – 2013, στο οποίο συμμετέχουν τα Επιμελητήρια της Κρήτης και το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με επικεφαλής εταίρο το Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο Επιμελητήριο Λασιθίου, τηλ. 28310 27150.
Κατεβάστε την αίτηση από εδώ.

Το Επιμελητήριο Λασιθίου προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή Εργολάβου εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες διαμόρφωσης χώρων για τη στέγαση υπηρεσιών του ΚΕΠΥΕ» στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 80% και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου σε ποσοστό 20%.

Ο Συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 25.000,00 € (είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Επιμελητηρίου Λασιθίου (Ι. Κουνδούρου 17, Άγιος Νικόλαος) στις 16 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη κάνοντας κλικ εδώ ή να την ζητήσετε σε έντυπη μορφή από τα γραφεία του Επιμελητηρίου Λασιθίου. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 28410 22231.

Το Επιμελητήριο Λασιθίου, προκειμένου να συμπληρώσει το μητρώο προμηθευτών για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου : «ΣΥΝ-ΕΡΓΩ», στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος «Διασυνοριακή Συνεργασία Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013», προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ, καλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλουν αίτηση εγγραφής τους σε αυτό.
Οι κατηγορίες επιχειρήσεων που θα συμπεριληφθούν στο Μητρώο είναι οι εξής:

 • Εμπορία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μηχανών Γραφείου
 • Έπιπλα και εξοπλισμοί γραφείων.
 • Εμπορία χαρτικών και αναλωσίμων μηχανών γραφείου.
 • Τεχνικά γραφεία – εργολαβίες διαμόρφωσης χώρων κτιρίων διαφόρων οικοδομικών ειδικοτήτων.

Προσοχή! Η παρούσα πρόσκληση αφορά επιχειρήσεις που δεν είναι ήδη γραμμένες στο σχετικό μητρώο προμηθευτών.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση το αργότερο μέχρι και την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2012.
Οι αιτήσεις κατατίθενται στο Επιμελητήριο Λασιθίου (Ι. Κουνδούρου 17, 72100 Άγιος Νικόλαος), από το οποίο παρέχονται και περισσότερες πληροφορίες (τηλ. 28410 22231).
Υπόδειγμα της αίτησης στην κορυφή της σελίδας.

Το Επιμελητήριο Λασιθίου, προκειμένου να συμπληρώσει το μητρώο προμηθευτών για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου : «ΣΥΝ-ΕΡΓΩ», στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος «Διασυνοριακή Συνεργασία Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013», προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ, καλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλουν αίτηση εγγραφής τους σε αυτό.
Οι κατηγορίες επιχειρήσεων που θα συμπεριληφθούν στο Μητρώο είναι οι εξής:

 • Εμπορία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μηχανών Γραφείου
 • Έπιπλα και εξοπλισμοί γραφείων.
 • Εμπορία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Προσοχή! Η παρούσα πρόσκληση αφορά επιχειρήσεις που δεν είναι ήδη γραμμένες στο σχετικό μητρώο προμηθευτών.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2012.
Οι αιτήσεις κατατίθενται στο Επιμελητήριο Λασιθίου (Ι. Κουνδούρου 17, 72100 Άγιος Νικόλαος), από το οποίο παρέχονται και περισσότερες πληροφορίες (τηλ. 28410 22231).
Υπόδειγμα της αίτησης στην κορυφή της σελίδας.

Το Επιμελητήριο Λασιθίου στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «ΣΥΝΕΡΓΩ» του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 καλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που είναι εγγραμμένες στο ειδικό για το σκοπό αυτό, μητρώο προμηθευτών στις κατηγορίες α) «Εμπορία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μηχανών Γραφείου» και β) «Εμπορία ηλεκτρικών συσκευών», να υποβάλουν προσφορές για τις παρακάτω προμήθειες.

 

α) Προμηθευτές στην κατηγορία «Εμπορία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μηχανών Γραφείου»

– Δύο Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, 2 πολυμηχανήματα και ένας βιντεοπροβολέας. Αναλυτικά:

 

1. ΕΝΑΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (1) All-in-one (ενιαία μονάδα υπολογιστή με οθόνη)

Χαρακτηριστικά:

– Ενσωματωμένη οθόνη 21.5 ιντσών τουλάχιστον με ανάλυση 1920×1080 pixels και αναλογία 16:9.
– Tεχνολογία οθόνης LED
– Επεξεργαστής με χαρακτηριστικά : Intel Core i5 2.5GHz, δεύτερης γενιάς, με 6ΜΒ μοιραζόμενη L3 cache ή καλύτερο.
– Μνήμη RAM 4GB τουλάχιστον
– 1 x 500 GB – βασικός τύπος
– Serial ATA-300 7200 rpm
– DVD SuperDrive (Double Layer)
– Κάρτα γραφικών AMD Radeon HD 6750M με 512 MB GDDR5 SDRAM ή καλύτερη.
– Ενσωματωμένη κάμερα, Ενσωματωμένα ηχεία
– Ethernet 10/100/1000Base-T, Wi-Fi IΕΕΕ 802.11a/b/g/n, Bluetooth 2.1+EDR
– Λειτουργικό σύστημα MAC OS με δυνατότητα εκτέλεσης και λειτουργικών συστημάτων Microsoft Windows
– Τουλάχιστον 1 χρόνος εγγύηση

 

2. ΕΝΑΣ (1) ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (1) Laptop (φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής)
Χαρακτηριστικά
– Διαγώνιος Οθόνης 13” ίντσες
– Τύπος Οθόνης LED
– Επεξεργαστής Intel Core i5 ή καλύτερος
– Ταχύτητα Επεξεργαστή 1.80 GHz τουλάχιστον
– Μέγεθος Μνήμης 4 GB τουλάχιστον
– Σκληρός Δίσκος Χωρητικότητα 128 GB τουλάχιστον
– Ενσωματωμένη WebCam
– Ενσωματωμένα ηχεία 2
– Wireless Lan (802.11a/b/g/n)
– Bluetooth
– Θύρα Ethernet
– 1Χ Card Reader τουλάχιστον
– 2x USB τουλάχιστον
– Λειτουργικό Σύστημα MacOS με δυνατότητα εκτέλεσης και λειτουργικών συστημάτων Microsoft Windows
– Τουλάχιστον 1 χρόνος εγγύηση

 

3. ΔΥΟ (2) ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Χαρακτηριστικά
– Λειτουργίες Εκτυπωτής-Σαρωτής-Αντιγραφικό-Φαξ
– Συνιστώμενη χρήση γραφείου
– Ενδεικτικός μηνιαίος κύκλος εργασιών έως 12.000 σελίδες τουλάχιστον
– Συνδεσιμότητα 1xUSB 2.0 και 1 Θύρα Ethernet τουλάχιστον
– Συμβατά Λειτουργικά συστήματα : Mac OS 10.6 και νεώτερα, Windows XP και νεώτερα.
– Δυνατότητα απ’ ευθείας εκτύπωσης από εφαρμογές Smartphone/tablet (Mobile print)
Εκτυπωτής:
– Τύπος Εκτύπωσης Ασπρόμαυρη
– Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης έως 28 σελ/λεπτό τουλάχιστον
– Ανάλυση εκτύπωσης έως 1200 x 1200 dpi τουλάχιστον Αντιγραφικό:
– Ζουμ 25% – 400% τουλάχιστον
Σαρωτής:
– Ανάλυση σαρωτή έως 4800 x 4800 dpi τουλάχιστον
– Τύπος σαρωτή Αυτόματος Τροφοδότης Επίπεδος
Φαξ:
– Μνήμη φαξ έως 600 σελίδες τουλάχιστον
Επιπλέον χαρακτηριστικά:
– LCD Οθόνη
– Αυτόματη Εκτύπωση διπλής όψης
– Αυτόματος τροφοδότης έως 40 φύλλα
Χαρτί:
– Τροφοδοσία χαρτιού 250 φύλλα
– Μέγιστο μέγεθος χαρτιού A4
– Μέγιστο Βάρος Χαρτιού 220 gr τουλάχιστον
– Τουλάχιστον 1 χρόνος εγγύηση

 

4. ΕΝΑΣ (1) ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ
Χαρακτηριστικά:
– Τύπος Βιντεοπροβολέα : Τεχνολογίας DLP
– Ανάλυση προβαλλόμενης εικόνας : WXGA 1280×800 (εγγενής) τουλάχιστον
– Ονομαστική φωτεινότητα λάμπας : 3000 lumens τουλάχιστον
– Λόγος πλευρών εικόνας : 16:10 (native), και 4:3
– Συνδέσεις κατ’ ελάχιστον : RGB Input 15-pin mini D-sub, Digital HDMI 1.3, Composite Input RCA jack, Component Input 15-pin mini D-sub, S-video, Audio Input, Audio Output, Control RS-232 (DB-9), Network RJ-45.
– Ονομαστική Διάρκεια ζωής Λάμπας : (Normal/Eco-mode) 3500/5000 ώρες τουλάχιστον
– Ενσωματωμένο ηχείο 10W τουλάχιστον.
– Κατώφλι θορύβου λειτουργίας : Normal/Eco-mode 33dB/30dB κατά μέγιστο.
– Δυνατότητα ρύθμισης ζουμ για καθορισμό μεγέθους προβαλλόμενης εικόνας.
– Δυνατότητα ρύθμισης focus στην προβαλλόμενη εικόνα.
– Δυνατότητα χρήσης πάνω σε τραπέζι αλλά και εγκατάσταση σε οροφή.
– Τουλάχιστον 1 χρόνος εγγύηση

 

β) Προμηθευτές στην κατηγορία «Εμπορία ηλεκτρικών συσκευών»
– Δύο Κλιματιστικά μηχανήματα και δύο τηλεοράσεις. Αναλυτικά:

 

1. Δύο (2) κλιματιστικά μηχανήματα
Χαρακτηριστικά
– 2 Τμημάτων (εσωτερική – εξωτερική μονάδα)
– Τεχνολογίας Inverter
– Χρώμα (εσωτερική / εξωτερική) λευκό / λευκό
– Ψυκτική ικανότητα (BTU / h) 12000 τουλάχιστον
– Ικανότητα Θέρμανσης (BTU / h) 13000 τουλάχιστον
– Ενεργειακή κλάση (ψύξη / θέρμανση) Α / Α τουλάχιστον
– Ένδειξη θερμοκρασίας σε RC ή σε εσωτερική μονάδα
– Sleep Mode
– Αυτόματη ταλάντευση αέρα
– Συμπιεστής τύπου Rotary
– τηλεχειριστήριο
– Φίλτρο
– Συμπεριλαμβάνεται το κόστος εγκατάστασης
– Τουλάχιστον 1 χρόνος εγγύηση

 

2. ΜΙΑ (1) ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 32”
Χαρακτηριστικά
– Τύπος LED-TV – Διαγώνιος 32″
– Ευκρίνεια 1920 x 1080
– Αναπαραγωγή USB Βίντεο Μουσική Φωτογραφίες
– Ενεργειακή κλάση Α
– Ψηφιακός Δέκτης DVB-T
– Καλωδιακός Δέκτης (DVB-C)
– Κωδικοποίηση ψηφιακού σήματος MPEG4/MPEG2
– Αudio Technology Dolby Digital Plus Dolby Digital Pulse
– Ισχύς Ηχείων 2 x 10 Watt τουλάχιστον
– Γλώσσα Teletext Ελληνικά
– Είσοδοι: τουλάχιστον 2xHDMI v1.3, τουλάχιστον 1xΕίσοδος Component RGB, τουλάχιστον 1xΕίσοδος Scart, τουλάχιστον 1xComposite 1xAudio RCA (L/R) in
– Έξοδοι: τουλάχιστον 1xΈξοδος Optical
– Λοιπές Συνδέσεις : τουλάχιστον 1xUSB 2.0, τουλάχιστον 1xCI Slot
– Υποδοχή για βάση στήριξης Vesa 200 x 200
– Περιλαμβάνεται εγκατάσταση τηλεόρασης και βάσης σε σημείο που θα υποδειχθεί
– κιτ μεταφοράς HDMI σήματος μέσω UTP

 

3. ΜΙΑ (1) Τηλεόραση 40”
Χαρακτηριστικά
– Τύπος LED-TV
– Διαγώνιος 40″
– Ευκρίνεια 1920 x 1080
– Αναπαραγωγή USB Βίντεο Μουσική Φωτογραφίες
– Ενεργειακή κλάση Α
– Ψηφιακός Δέκτης DVB-T
– Καλωδιακός Δέκτης (DVB-C)
– Κωδικοποίηση ψηφιακού σήματος MPEG4/MPEG2
– Αudio Technology Dolby Digital Plus Dolby Digital Pulse
– Ισχύς Ηχείων 2 x 10 Watt τουλάχιστον
– Γλώσσα Teletext Ελληνικά
– Είσοδοι: τουλάχιστον 2xHDMI v1.3, τουλάχιστον 1xΕίσοδος Component RGB, τουλάχιστον 1xΕίσοδος Scart, τουλάχιστον 1xComposite 1xAudio RCA (L/R) in
– Έξοδοι: τουλάχιστον 1xΈξοδος Optical – Λοιπές Συνδέσεις : τουλάχιστον 1xUSB 2.0, τουλάχιστον 1xCI Slot
– Υποδοχή για βάση στήριξης Vesa 200 x 200 – Επιτοίχια βάση (τύπου κάδρου)
– Περιλαμβάνεται εγκατάσταση τηλεόρασης και βάσης σε σημείο που θα υποδειχθεί
– κιτ μεταφοράς HDMI σήματος μέσω UTP

 

 

Το κριτήριο επιλογής των αναδόχων θα είναι η οικονομικότερη προσφορά. Σημειώνεται ότι η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος αφορά (2) χωριστές προμήθειες. Η κάθε μια απευθύνεται σε διαφορετική κατηγορία προμηθευτών. Για κάθε προμήθεια θα πρέπει να υποβληθεί μόνο μία προσφορά από κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή που είναι εγγεγραμμένος στο ειδικό για το σκοπό αυτό μητρώο προμηθευτών του προγράμματος και στην συγκεκριμένη κατηγορία. Δεν θα γίνουν δεκτές επιλεκτικές προσφορές. Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στα γραφεία του Επιμελητηρίου Λασιθίου Ι. Κουνδούρου 17, 72100 Άγιος Νικόλαος ή μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορικής εταιρίας το αργότερο μέχρι τη Τετάρτη 28 Νοεμβρίου στις 12:00 το μεσημέρι. Μετά την επιλογή αναδόχου από την ΔΕ του Επιμελητηρίου Λασιθίου ο ανάδοχος έχει στη διάθεσή του 10 ημέρες προκειμένου να παραδώσει τα υλικά. Ο ανάδοχος θα πρέπει επίσης να διαθέτει ασφαλιστική, φορολογική ενημερότητα καθώς και ταμειακή ενημερότητα από το Επιμελητήριο Λασιθίου. Όλα τα ποσά υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις.

Άγιος Νικόλαος 23/11/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Το Επιμελητήριο Λασιθίου, προκειμένου να συμπληρώσει το μητρώο προμηθευτών για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου : «ΣΥΝ-ΕΡΓΩ», στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος «Διασυνοριακή Συνεργασία Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013», προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ, καλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλουν αίτηση εγγραφής τους σε αυτό.

Οι κατηγορίες επιχειρήσεων που θα συμπεριληφθούν στο Μητρώο είναι οι εξής:

– Έπιπλα και εξοπλισμοί γραφείων.

Προσοχή! Η παρούσα πρόσκληση αφορά επιχειρήσεις που δεν είναι ήδη γραμμένες στο σχετικό μητρώο προμηθευτών. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 στις 11:00 πμ.

Οι αιτήσεις κατατίθενται στο Επιμελητήριο Λασιθίου (Ι. Κουνδούρου 17, 72100 Άγιος Νικόλαος), από το οποίο παρέχονται και περισσότερες πληροφορίες (τηλ. 28410 22231).

Υπόδειγμα της αίτησης στην κορυφή της σελίδας.

Το Επιμελητήριο Λασιθίου προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας : «Προμήθεια επίπλων για τον εξοπλισμό του παραστήματος ΚΕΠΥΕ στο Επιμελητήριο Λασιθίου» στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 80% και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου σε ποσοστό 20%.

Ο Συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 10.000,00 € (δέκα χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Επιμελητηρίου Λασιθίου (Ι. Κουνδούρου 17, Άγιος Νικόλαος) στις 22 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη κάνοντας κλικ εδω ή να την ζητήσετε σε έντυπη μορφή από τα γραφεία του Επιμελητηρίου Λασιθίου. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 28410 22231.