Ημερολόγιο εκθέσεων

grekland_panorama_02

Στην σελίδα http://www.e-boss.gr/eboss/expos/search.jsp?context=601 μπορείτε να βρείτε ένα ημερολόγιο εθνικών και διεθνών εκθέσεων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων & δραστηριοτήτων.  Η σελίδα σας παρέχει την δυνατότητα να αναζητήσετε εκθέσεις με βάση τη χώρα, την ημερομηνία διεξαγωγής, το αντικείμενο κλπ.

exhibitions-eboss