Εμπλουτισμός παρεχόμενων υπηρεσιών Επιμελητηρίου Λασιθίου

0

Στα πλαίσια της αναβάθμισης και του εμπλουτισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Λασιθίου προς τα μέλη του, ειδικότερα δε προς τις Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, σας ενημερώνουμε ότι ξεκινάμε σειρά διαβουλεύσεων με τους επιχειρηματίες του νομού μας προκειμένου να βελτιώσουμε τις υπάρχουσες παροχές, αλλά και να προσθέσουμε νέες εξειδικευμένες υπηρεσίες που θα ανταποκρίνονται στο νέο επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον.

Για το σκοπό αυτό θα πραγματοποιήσουμε ενημερωτικές συνεδρίες με συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων προστιθέμενης αξίας αλλά και σημαντικής δυναμικής για το νομό μας, για τις οποίες θα ενημερωθείτε σχετικά από το Επιμελητήριο με έγγραφη και τηλεφωνική επικοινωνία.

Παράλληλα, σας ζητάμε να αφιερώσετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας συμπληρώνοντας το επισυναπτόμενο έντυπο και αποστέλλοντας το στο fax: 28410 23831 ή στο email: douloufakis@epimlas.gr.

Οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις σας θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε και να εκσυγχρονίσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας

[prettyfilelink size=”30 kB” src=”https://www.epimlas.gr/cms/wp-content/uploads/letter-members-new-services.docx” type=”doc”]Επιστολή & ερωτηματολόγιο[/prettyfilelink]
Share.
Skip to content