Τεχνικοί ασφάλειας & τροφίμων

seminarsΑ) Προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών για την ανάληψη καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας (Γ’ Κατηγορίας) από το Επιμελητήριο Λασιθίου σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ παράρτημα Κρήτης

Από το Επιμελητήριο Λασιθίου ανακοινώνεται η διεξαγωγή προγραμμάτων επιμόρφωσης εργοδοτών σε θέματα καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας.
Το κόστος του σεμιναρίου είναι 50 ευρώ ανά συμμετέχοντα. Η διάρκεια κάθε προγράμματος είναι 10 ώρες.

Η επιμόρφωση των εργοδοτών για την ανάληψη καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας γίνεται σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.: 26358/719/29-12-2010 Υπουργική απόφαση.

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

 • Εκπαιδευτικό υλικό, σημειώσεις, εγχειρίδια (manuals) για την άμεση και πρακτική εφαρμογή αυτών που θα διδαχθούν
 • Ντοσιέ, στυλό εκπαιδευομένων
 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης συμμετεχόντων

Χώρος διεξαγωγής: αίθουσα διαλέξεων Επιμελητηρίου Λασιθίου

Ημερομηνίες διεξαγωγής: οι ημέρες διεξαγωγής των σεμιναρίων θα καθοριστούν με την συμπλήρωση των αντίστοιχων τμημάτων. Παρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής τους και στην πόλη της  Σητείας και της Ιεράπετρας εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός εκπαιδευομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή αιτήσεων συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε στο Επιμελητήριο Λασιθίου στον Αγ. Νικόλαο (Τ.: 2841022231), τις εργάσιμες μέρες και ώρες ή στο support@epimlas.gr

Αίτηση τεχνικού ασφαλείας Γ κατηγορίας

Β) Προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών για την ανάληψη καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας (B’ Κατηγορίας) από το Επιμελητήριο Λασιθίου σε συνεργασία με to KEK ΓΣΕΒΕΕ

Από το Επιμελητήριο Λασιθίου ανακοινώνεται η διεξαγωγή προγραμμάτων επιμόρφωσης εργοδοτών σε θέματα καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας.
Το κόστος του σεμιναρίου είναι 100 ευρώ ανά συμμετέχοντα. Η διάρκεια κάθε προγράμματος είναι 35 ώρες.

Η επιμόρφωση των εργοδοτών για την ανάληψη καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας γίνεται σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.: 26358/719/29-12-2010 Υπουργική απόφαση.

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

 • Εκπαιδευτικό υλικό, σημειώσεις, εγχειρίδια (manuals) για την άμεση και πρακτική εφαρμογή αυτών που θα διδαχθούν
 • Ντοσιέ, στυλό εκπαιδευομένων
 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης συμμετεχόντων

Χώρος διεξαγωγής: αίθουσα διαλέξεων Επιμελητηρίου Λασιθίου

Ημερομηνίες διεξαγωγής: οι ημέρες διεξαγωγής των σεμιναρίων θα καθοριστούν με την συμπλήρωση των αντίστοιχων τμημάτων. Παρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής τους και στην πόλη της  Σητείας και της Ιεράπετρας εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός εκπαιδευομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή αιτήσεων συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε στο Επιμελητήριο Λασιθίου στον Αγ. Νικόλαο (Τ.: 2841022231), ή στο support@epimlas.gr.

Αίτηση τεχνικού ασφαλείας Β κατηγορίας

Γ) Προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων (ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ1616/Β/17-08-2007) από το Επιμελητήριο Λασιθίου σε συνεργασία με ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

Από το Επιμελητήριο Λασιθίου ανακοινώνεται η διεξαγωγή προγραμμάτων επιμόρφωσης προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων σύμφωνα με την ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007 για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2014.
Το κόστος του σεμιναρίου είναι 70 ευρώ ανά συμμετέχοντα. Η διάρκεια κάθε προγράμματος είναι 10 ώρες.

Θεματικές ενότητες:

Ημέρα 1η:

 1. Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων
 2. Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών
 3. Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδιση τους
 4. Ατομική υγιεινή και η συμπεριφορά του χρήστη τροφίμων

Ημέρα 2η:

 1. Το Εργασιακό περιβάλλον
 2. Πρακτικές καθαρισμού
 3. Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών
 4. Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

 • Εκπαιδευτικό υλικό, σημειώσεις, εγχειρίδια (manuals) για την άμεση και πρακτική εφαρμογή αυτών που θα διδαχθούν
 • Ντοσιέ, στυλό εκπαιδευομένων
 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης συμμετεχόντων

Χώρος διεξαγωγής: αίθουσα διαλέξεων Επιμελητηρίου Λασιθίου

Ημερομηνίες διεξαγωγής: οι ημέρες διεξαγωγής των σεμιναρίων θα καθοριστούν με την συμπλήρωση των αντίστοιχων τμημάτων. Παρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής τους και στην πόλη της  Σητείας και της Ιεράπετρας εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός εκπαιδευομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή αιτήσεων συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε στο Επιμελητήριο Λασιθίου ή στο support@epimlas.gr.

Αίτηση για σεμινάρια ΕΦΕΤ

Πληροφορίες

Τα σεμινάρια διοργανώνονται από το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, τηλέφωνα επικοινωνίας 2810361040, φαξ 2810361150, email: iraklio@kekgsevee.gr .

(κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ALPHA BANK ΙΒΑΝ: GR4301403580358002330000679 δικαιούχος ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ).
Για να μπορέσει να γίνει τμήμα θα πρέπει να κατατεθούν 20 τουλάχιστον αιτήσεις.

Skip to content