Τεχνικοί ασφάλειας & τροφίμων

seminarsΑ) Προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών για την ανάληψη καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας (Γ’ Κατηγορίας) από το Επιμελητήριο Λασιθίου σε συνεργασία με την ΕΤΑΠ Λασιθίου

Από το Επιμελητήριο Λασιθίου ανακοινώνεται η διεξαγωγή προγραμμάτων επιμόρφωσης εργοδοτών σε θέματα καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας για την περίοδο Οκτωβρίου- Δεκεμβρίου 2014.
Το κόστος του σεμιναρίου είναι 70 ευρώ ανά συμμετέχοντα. Η διάρκεια κάθε προγράμματος είναι 10 ώρες.
Τα προγράμματα υλοποιούνται σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΤΑΠ) του Επιμελητηρίου Λασιθίου.

Η επιμόρφωση των εργοδοτών για την ανάληψη καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας γίνεται σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.: 26358/719/29-12-2010 Υπουργική απόφαση.

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

 • Εκπαιδευτικό υλικό, σημειώσεις, εγχειρίδια (manuals) για την άμεση και πρακτική εφαρμογή αυτών που θα διδαχθούν
 • Ντοσιέ, στυλό εκπαιδευομένων
 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης συμμετεχόντων

Χώρος διεξαγωγής: αίθουσα διαλέξεων Επιμελητηρίου Λασιθίου

Ημερομηνίες διεξαγωγής: οι ημέρες διεξαγωγής των σεμιναρίων θα καθοριστούν με την συμπλήρωση των αντίστοιχων τμημάτων. Παρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής τους και στην πόλη της  Σητείας και της Ιεράπετρας εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός εκπαιδευομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή αιτήσεων συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε στο Επιμελητήριο Λασιθίου με τον κ. Τζανόπουλο στον Αγ. Νικόλαο (Τ.: 2841022231), την κα Δαγαλάκη στην Ιεράπετρα (Τ.: 2842022092) και με την κα. Τσιμινικάκη στην Σητεία (Τ.: 2843020540), τις εργάσιμες μέρες και ώρες ή στο www.epimlas.gr

[prettyfilelink size=”606 kB” src=”https://www.epimlas.gr/cms/wp-content/uploads/aitisi_texnikos_asfaleias_Γ.pdf” type=”pdf”]Αίτηση Τεχνικού Ασφαλείας Γ[/prettyfilelink]

Β) Προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών για την ανάληψη καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας (B’ Κατηγορίας) από το Επιμελητήριο Λασιθίου σε συνεργασία με την ΕΤΑΠ Λασιθίου

Από το Επιμελητήριο Λασιθίου ανακοινώνεται η διεξαγωγή προγραμμάτων επιμόρφωσης εργοδοτών σε θέματα καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας.
Το κόστος του σεμιναρίου είναι 130 ευρώ ανά συμμετέχοντα. Η διάρκεια κάθε προγράμματος είναι 35 ώρες.
Τα προγράμματα υλοποιούνται σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΤΑΠ) του Επιμελητηρίου Λασιθίου.

Η επιμόρφωση των εργοδοτών για την ανάληψη καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας γίνεται σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.: 26358/719/29-12-2010 Υπουργική απόφαση.

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

 • Εκπαιδευτικό υλικό, σημειώσεις, εγχειρίδια (manuals) για την άμεση και πρακτική εφαρμογή αυτών που θα διδαχθούν
 • Ντοσιέ, στυλό εκπαιδευομένων
 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης συμμετεχόντων

Χώρος διεξαγωγής: αίθουσα διαλέξεων Επιμελητηρίου Λασιθίου

Ημερομηνίες διεξαγωγής: οι ημέρες διεξαγωγής των σεμιναρίων θα καθοριστούν με την συμπλήρωση των αντίστοιχων τμημάτων. Παρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής τους και στην πόλη της Σητείας και της Ιεράπετρας εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός εκπαιδευομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή αιτήσεων συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε στο Επιμελητήριο Λασιθίου με τον κ. Τζανόπουλο στον Αγ. Νικόλαο (Τ.: 2841022231), την κα Δαγαλάκη στην Ιεράπετρα (Τ.: 2842022092) και με την κα. Τσιμινικάκη στην Σητεία (Τ.: 2843020540), τις εργάσιμες μέρες και ώρες ή στο www.epimlas.gr.

[prettyfilelink size=”188 kB” src=”https://www.epimlas.gr/cms/wp-content/uploads/aitisi_texnikos_asfaleias_B.pdf” type=”pdf”]Αίτηση Τεχνικού Ασφαλείας Β[/prettyfilelink]

Γ) Προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων (ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ1616/Β/17-08-2007) από το Επιμελητήριο Λασιθίου σε συνεργασία με την ΕΤΑΠ Λασιθίου

Από το Επιμελητήριο Λασιθίου ανακοινώνεται η διεξαγωγή προγραμμάτων επιμόρφωσης προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων σύμφωνα με την ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007 για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2014.
Το κόστος του σεμιναρίου είναι 70 ευρώ ανά συμμετέχοντα. Η διάρκεια κάθε προγράμματος είναι 10 ώρες.
Τα προγράμματα υλοποιούνται σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΤΑΠ) του Επιμελητηρίου Λασιθίου.

Θεματικές ενότητες:

Ημέρα 1η:

 1. Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων
 2. Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών
 3. Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδιση τους
 4. Ατομική υγιεινή και η συμπεριφορά του χρήστη τροφίμων

Ημέρα 2η:

 1. Το Εργασιακό περιβάλλον
 2. Πρακτικές καθαρισμού
 3. Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών
 4. Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

 • Εκπαιδευτικό υλικό, σημειώσεις, εγχειρίδια (manuals) για την άμεση και πρακτική εφαρμογή αυτών που θα διδαχθούν
 • Ντοσιέ, στυλό εκπαιδευομένων
 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης συμμετεχόντων

Χώρος διεξαγωγής: αίθουσα διαλέξεων Επιμελητηρίου Λασιθίου

Ημερομηνίες διεξαγωγής: οι ημέρες διεξαγωγής των σεμιναρίων θα καθοριστούν με την συμπλήρωση των αντίστοιχων τμημάτων. Παρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής τους και στην πόλη της Σητείας και της Ιεράπετρας εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός εκπαιδευομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή αιτήσεων συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε στο Επιμελητήριο Λασιθίου με τον κ. Τζανόπουλο στον Αγ. Νικόλαο (Τ.: 2841022231), την κα Δαγαλάκη στην Ιεράπετρα (Τ.: 2842022092) και με την κα. Τσιμινικάκη στην Σητεία (Τ.: 2843020540), τις εργάσιμες μέρες και ώρες ή στο www.epimlas.gr.

[prettyfilelink size=”66 kB” src=”https://www.epimlas.gr/cms/wp-content/uploads/AITISI-EFET-OWNER.pdf” type=”pdf”]Αίτηση για ιδιοκτήτες[/prettyfilelink] [prettyfilelink size=”65 kB” src=”https://www.epimlas.gr/cms/wp-content/uploads/AITISI-EFET-PERSONNEL.pdf” type=”pdf”]Αίτηση για προσωπικό[/prettyfilelink]