Ανταποδοτικές υπηρεσίες Επιμελητηρίου Λασιθίου*

Πίνακας Ανταποδοτικών Υπηρεσιών Επιμελητηρίου Λασιθίου.
*Η χρήση τους συνεπάγεται καταβολή ανταποδοτικής συνδρομής στο Επιμελητήριο Λασιθίου. (Δεν αφορά συνδρομή ΓΕΜΗ)

Α/Α Υπηρεσία Διαρκής Ετήσια
1 Επιχορήγηση συμμετοχής σε έκθεση   x
2 Συμμετοχή σε επιχορηγούμενα  επιμορφωτικά σεμινάρια   x
3 Ειδικές τιμές σε σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας, ΕΦΕΤ κλπ   x
4 Εγγραφή σε ειδικά μητρώα Ασφαλιστών, Εξαγωγέων, Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων, αργυροχρυσοχόων x  
5 Φιλοξενία ιστοσελίδας στον διακομιστή του Επιμελητηρίου Λασιθίου x  
6 Χρήση των υπηρεσιών απομακρυσμένης εξυπηρέτησης e-επιμελητήριο   x
7 Έκδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικών (εκτός ΓΕΜΗ)   x
8 Έκδοση ψηφιακής υπογραφής   x
Skip to content