0

Ενημερωτικό Δελτίο ΕΠΑΝ ΙΙ 5/9/2014

Ολοκληρώθηκε σήμερα η δημόσια διαβούλευση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014 –…