Καλώς ήλθατε στο Κέντρο Βοήθειας

Προκειμένου να διεκπαιρεώνουμε τα αιτήματα σας με καλύτερο τρόπο, χρησιμοποιούμε ένα σύστημα διαχείρισης αιτημάτων (Help Desk). Σε κάθε αίτημα αποδίδεται ένας μοναδικός αριθμός με τον οποίο μπορείτε να ελέγξετε την εξέλιξή του και τις απαντήσεις που έχουν δοθεί. Για δική σας διευκόλυνση αρχειοθετούμε όλο το ιστορικό των αιτημάτων που μας έχετε υποβάλει. Για να υποβληθεί ένα αίτημα απαιτείται μια έγκυρη διεύθυνση email.