ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : Έργου “iblue” του προγράμματος MED 2014-2020

0

To επιμελητήριο Λασιθίου, στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου “iblue” του προγράμματος MED 2014-2020, αναζητά επιχειρήσεις yachting για την εφαρμογή πιλοτικά ενός (3-PBM) επιχειρηματικού μοντέλου σε ΜΜΕ που σχετίζεται με τον τουρισμό yachting, στην περιοχή του Ν. Λασιθίου.

Στην εταιρία πιλοτικής εφαρμογής που θα επιλεγεί από το Επιμελητήριο Λασιθίου, θα αναπτυχθεί για διάστημα 6 μηνών ένα καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο (θα του δοθεί το μοντέλο που θα παραχθεί πιλοτικά από την ομάδα έργου του iblue) και θα βασίζεται σε τρεις πυλώνες βιώσιμης ανάπτυξης δηλ. τον κοινωνικό, τον περιβαλλοντικό και τον οικονομικό.

Η ενέργεια αποτελεί πιλοτική δράση του έργου και εφαρμόζεται στα πλαίσια του υλοποίησης των παραδοτέων του έργου, έτσι όπως έχουν εγκριθεί από την σύμβαση χρηματοδότησης.
Πέραν της εφαρμογής του πιλοτικού μοντέλου, παραδοτέο της σύμβασης αποτελεί και η αναφορά αποτελεσμάτων και πεπραγμένων μετά το πέρας της πιλοτικής φάσης, σε ειδικό έντυπο που θα παραχθεί από το επιμελητήριο. Η εφαρμογή των πιλοτικών δράσεων καθώς και η αναφορά υλοποίησης θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα.
Αποστολή αιτήσεων συμμέτοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν στο douloufakis@epimlas.gr μέχρι και την 28η Αυγούστου 2018.

Στην διάθεση σας για οποιεσδήποτε συμπληρωματικές παρατηρήσεις ή διευκρινήσεις απαιτηθούν.

Για το Επιμελητήριο Λασιθίου

Ο πρόεδρος

ΘΩΜΑΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ

Share.