Manpower : Που αναμένονται προσλήψεις και που απολύσεις

0

Μικρή αύξηση των απολύσεων συνολικά προβλέπει έρευνα της Manpower για την εξέλιξη της απασχόλησης στη χώρα μας ως το τέλος του χρόνου.

Οι πιο δυναμικοί τομείς όπου θα γίνουν προσλήψεις είναι των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις και ο τομέας του Τουρισμού. Στους άλλους κλάδους αναμένεται πτώση της απασχόλησης ή στην καλύτερη περίπτωση διατήρηση του ίδιου προσωπικού.

Από την έρευνα προκύπτει επίσης ότι οι προσλήψεις αναμένεται να γίνουν από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις.
Σημαντική είναι επίσης η διαπίστωση που κάνει η διευθύνουσα σύμβουλος της Manpower δρ. Βενετία Κουσία, σύμφωνα με την οποία δεν αποδυναμώνονται οι προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Στην έρευνα συμμετείχαν 750 εργοδότες. Από αυτού το 5% αναμένει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, το 18% προβλέπει μείωση, το 51% εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή στο εργατικό δυναμικό, ενώ 26% των εργοδοτών δεν γνωρίζει εάν θα υπάρξουν αλλαγές κατά το προσεχές τρίμηνο.

Σε συνέχεια της εποχικής προσαρμογής των δεδομένων, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης ανέρχονται σε -2%, μειωμένες κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

ManpowerGroup – Εξέλιξη του Δείκτη Προοπτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα

«Η έρευνα διεξήχθη κατά τη διάρκεια μίας περιόδου σημαντικών κοινωνικών και πολιτικών εξελίξεων σε εθνικό επίπεδο, η οποία συνδυαστικά με μία παρατεταμένη περίοδο οικονομικής αβεβαιότητας, είχε ως αποτέλεσμα οι εργοδότες να παραμείνουν επιφυλακτικοί, περιορίζοντας τα σχέδια προσλήψεων για τους τελευταίους τρεις μήνες του 2015.
Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας είναι η αξιοσημείωτη αύξηση του ποσοστού των εργοδοτών (από 5% στο προηγούμενο τρίμηνο ανέβηκε στο 26%) που απάντησαν ‘Δεν γνωρίζω’ όταν κλήθηκαν να προβλέψουν μεταβολές στον αριθμό των εργαζομένων. Προφανώς, η σημαντική αυτή μεταβολή αντικατοπτρίζει τη γενικότερη αβεβαιότητα που επικρατεί σήμερα στο επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας μας.

Είναι επομένως, επιτακτική η ανάγκη να υπάρξει άμεση και ουσιαστική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων με στόχο την ανάπτυξη εποικοδομητικών πολιτικών, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι το 26% των εργοδοτών αυτών δεν θα συνταχθεί τελικά με όσους έχουν αρνητικές προοπτικές όσον αφορά την απασχόληση», τονίζει η Δρ Βενετία Κουσία, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της ManpowerGroup.

«Ωστόσο, αξίζει να υπογραμμισθεί, ότι η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουμε και η οποία έχει επηρεάσει σημαντικά τη δυναμική του ελληνικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος, δεν αποδυναμώνει τις προοπτικές ανάπτυξης της Ελλάδας, παρά τις ενδείξεις ότι ο ρυθμός ανάκαμψης της οικονομίας θα συνεχίσει να είναι αργός.
Συγκεκριμένοι τομείς όπως ο τομέας των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις και ο τομέας του Τουρισμού, προβλέπουν, ακόμη και εν μέσω δύσκολων εποχών, αύξηση του αριθμού εργαζομένων τους», δηλώνει η Δρ Κουσία.

Συγκρίσεις ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας
Το εργατικό δυναμικό αναμένεται να μειωθεί σε επτά από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας κατά το Δ’ Τρίμηνο του 2015. Οι εργοδότες του τομέα του Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου & Ύδρευσης καταγράφουν τις πιο αδύναμες προβλέψεις προσλήψεων, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του -11%. Παράλληλα, απαισιόδοξες Προοπτικές της τάξης του -10% καταγράφονται τόσο στον τομέα του Δημοσίου & Κοινωνικών Υπηρεσιών, όσο και στον τομέα των Μεταφορών & Επικοινωνιών, ενώ οι Προοπτικές ανέρχονται σε -6% στον τομέα των Κατασκευών και στον τομέα της Μεταποίησης. Στον αντίποδα, μικρές αυξήσεις στον αριθμό των εργαζομένων -της τάξης του +2%- αναμένονται στον τομέα των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις και στον τομέα του Τουρισμού.

Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προθέσεις προσλήψεων αποδυναμώνονται και στους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Η σημαντικότερη μείωση, της τάξης των 16 ποσοστιαίων μονάδων, καταγράφεται στον τομέα των Μεταφορών & Επικοινωνιών. Οι εργοδότες στον τομέα του Χονδρικού & Λιανικού Εμπορίου καταγράφουν μείωση της τάξης των 12 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι Προοπτικές εμφανίζονται αποδυναμωμένες κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, τόσο στον τομέα των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, όσο και στον τομέα της Μεταποίησης. Παράλληλα, τα σχέδια προσλήψεων μειώνονται κατά 9 και 8 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα, στον τομέα του Δημοσίου & Κοινωνικών Υπηρεσιών και στον τομέα του Τουρισμού.
Επιπρόσθετα, συγκριτικά με το Δ’ Τρίμηνο του 2014, οι προθέσεις προσλήψεων φθίνουν και στους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Η σημαντικότερη μείωση –της τάξης των 22 ποσοστιαίων μονάδων- καταγράφεται από τους εργοδότες του τομέα Μεταφορών & Επικοινωνιών, ενώ οι Προοπτικές εμφανίζονται αποδυναμωμένες κατά 16 ποσοστιαίες μονάδες, τόσο στον τομέα της Μεταποίησης, όσο και στον τομέα του Δημοσίου & Κοινωνικών Υπηρεσιών. Οι προοπτικές απασχόλησης σημειώνουν πτώση 13 ποσοστιαίων μονάδων στον τομέα των Κατασκευών και στον τομέα των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, ενώ οι τομείς της Γεωργίας και του Χονδρικού & Λιανικού Εμπορίου εμφανίζονται αποδυναμωμένοι κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες.

Συγκρίσεις ανά Γεωγραφική Περιοχή
Οι εργοδότες και στις δύο γεωγραφικές περιοχές αναμένουν μείωση του αριθμού των απασχολουμένων κατά το προσεχές τρίμηνο. Η πιο αδύναμη αγορά εργασίας καταγράφεται στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής όπου οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης είναι οι πρώτες αρνητικές εδώ και περισσότερο από δύο χρόνια, με το Δείκτη να διαμορφώνεται στο -8%. Στη Βόρεια Ελλάδα, οι εργοδότες προβλέπουν τον πιο αδύναμο ρυθμό προσλήψεων από το Β’ Τρίμηνο του 2013, με τις Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης για το διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου να ανέρχονται σε -6%.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι εργοδότες και των δύο γεωγραφικών περιοχών καταγράφουν σημαντικά αποδυναμωμένες προβλέψεις προσλήψεων, με την Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής να σημειώνει αξιοσημείωτη πτώση της τάξης των 18 ποσοστιαίων μονάδων και τη Βόρεια Ελλάδα να προβλέπει μείωση του εργατικού δυναμικού κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες.

Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι προοπτικές προσλήψεων φθίνουν σημαντικά και στις δύο γεωγραφικές περιοχές, με τους εργοδότες να καταγράφουν πτώση 17 και 13 ποσοστιαίων μονάδων στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής και στη Βόρεια Ελλάδα αντίστοιχα.

Προοπτικές Απασχόλησης σε σχέση με το Μέγεθος του Οργανισμού
Οι εργοδότες των Μεγάλων Επιχειρήσεων αναμένουν αύξηση του εργατικού δυναμικού κατά το προσεχές τρίμηνο, καταγράφοντας Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +6%. Ωστόσο, οι προβλέψεις προσλήψεων στις άλλες τρεις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού αναμένεται να μειωθούν, με την πιο αδύναμη αγορά εργασίας να καταγράφεται από τους εργοδότες στις Πολύ Μικρές επιχειρήσεις με Προοπτικές της τάξης του -10%. Παράλληλα, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης για τις Μεσαίου και Μικρού μεγέθους επιχειρήσεις διαμορφώνονται σε -7% και -4% αντίστοιχα.

Οι προθέσεις προσλήψεων εμφανίζονται αποδυναμωμένες και στις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού σε σύγκριση με το Γ’ Τρίμηνο του 2015, με τις πιο σημαντικές πτώσεις, 13 και 12 ποσοστιαίων μονάδων αντίστοιχα, να καταγράφονται στις Μεσαίου και Πολύ Μικρού μεγέθους επιχειρήσεις. Οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης για τις Μικρές Επιχειρήσεις εμφανίζονται αποδυναμωμένες κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ μείωση 5 ποσοστιαίων μονάδων σημειώνεται από τους εργοδότες των Μεγάλων επιχειρήσεων.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, οι Προοπτικές μειώνονται και στις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού, με σημαντικότερες τις μειώσεις 20 και 17 ποσοστιαίων μονάδων στις Μεσαίες και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις αντίστοιχα. Παράλληλα, οι προοπτικές προσλήψεων αποδυναμώνονται κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες για τις Μικρές επιχειρήσεις και κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες για τις Μεγάλες επιχειρήσεις.

Πηγή : http://www.eea.gr/

Share.